23.2

Mindre forbedringer og feilrettinger

Release 23.2. Produksjonssatt 20. februar

Vi minner også om endringer i Altinn 3.0.

Endringer i SBL

Overføre etatsnavn med språkstøtte til ResourceRegistry

Batch-jobb som overfører delegation schemes fra Altinn II til Altinn Platform er utvidet med å ta med tjenesteeierens navn med språkstøtte basert på hva som er lagret i Resursfilene (db). Dette medfører at etatsnavnet lagres pr delegation schemes fordi Altinn lagrer kun ett navn pr enhet i Enhetsregisteret.

Endringer i Maskinporten

Proxy for å hente ut delegeringer av Maskinporten tilganger

Maskinporten delegation schemes vil fremover håndteres i Altinn Platform. I en overgangsfase vil det være behov for å kunne hente ut delegeringer fra gammelt grensesnitt. Det opprettes en proxy som sender kallet videre til Altinn Platform, for så å sende tilbake resultatet gjennom den gamle tjenesten. Det er opprettet en feature toggle slik at man kan skifte dette når det er ønskelig. I tillegg er alle api kall for å vedlikeholde slike delegation schemes skrudd av. Alle API kall på DelegationScheme kontrolleren vil nå returnere Http kode 410 Gone.

Feilrettinger

Feilrettinger og forbedringer av UU-feil

  • Kontaktskjema har fått autocomplete-attributt på inputfeltene navn, epost og telefonnummer.
  • Fikset en feil i kontaktskjema som gjorde at labels ikke lenger ble forbundet med inputfelt.
  • Fjernet en rolle-attributt på lister i skjemaoversikten.
  • Fjernet -tag i header som gjorde at nettsiden automatisk oppdateres hvert 30. minutt.
  • Fikset dupliserte ID-attributter i kontaktskjema.
  • Fikset en feil hvor elementer markert med attributten role=»tab» var nøstet feil i listen med kontaktskjema.

Andre feilrettinger og forbedringer

  • Kontaktskjema er bedre sikret mot automatisk innsending av skjema.
  • Justerte posisjon på «til toppen»-knapp, slik at den ikke overlapper annen tekst i footer.