23.1

Mindre forbedringer og feilrettinger

Release 23.1. Produksjonssettes 23. januar

Dette er en kommende endring. Gjeldende endring ligger her.

Vi minner også om endringer i Altinn 3.0.

Endringer i Infoportal

Lenke til tilgjengelighetserklæring

Lenke til tilgjengelighetserklæring kan nå legges til i footer gjennom Episerver-grensesnittet. Feltet for lenken ligger på startsiden, under fanen ‘Meny’.

Script for Siteimprove

Det er lagt inn en script-tag for SiteImprove Analytics på infoportalen.

Feilrettinger

Feilrettinger og forbedringer av UU-feil

 • Iframe-tags som benyttes på infoportalen har fått title-attributt, slik at de er mer beskrivende for brukere med skjermleser
 • Rettet opp en feil i hurtighjelpsmenyen hvor det manglet en
 • Rettet opp en feil i hurtighjelpsmenyen hvor en
 • Rettet opp en feil i hurtighjelpsmenyen hvor det forekom tastaturfeller i form av fokus på html-elementer som ikke er synlig
 • Rettet opp en feil i hurtighjelpsmenyen hvor innhold forsvant fra visningen når man forstørret siden til 400%.
 • Rettet opp en feil i skjemaoversikten hvor bruker ikke kunne navigere mellom radioknapper ved bruk av piltastene.
 • Rettet opp en feil i skjemaoversikten hvor fokus flyttes vekk fra radioknapper etter at bruker velger et av alternativene
 • Rettet opp flere feil hvor -tags ikke hadde alt-attributter
 • Rettet opp flere feil på skjemainnsendingen «kontakt oss»:
  • Alle inputfelt har nå riktig type-attributt slik at autoutfylling blir lettere og brukere med skjermleser lettere kan forstå formålet.
  • Alle inputfelt har fått name-attributt.
  • Alle inputfelt som behøver det har fått placeholder-tekst på de tilgjengelige språkene.
  • Alle inputfelt som behøver det har fått forbedret inputvalidering på klientsiden. Dersom valideringen feiler, er det lagt inn en forklarende tekst på hvordan brukeren kan fikse feilen.
 • Rettet opp diverse språkfeil på infoportalen:
  • Dersom tekstlig innhold er på et annet språk enn brukerens valgte språk, vil htmlelementet markeres med en lang-attributt. Dette er lagt til for nyhetsartikler på startsiden og i skjemaoversikten.
 • Rettet opp en feil hvor fokus på noen lenker i toppmenyen og knappen for hurtighjelpsmenyen ikke er synlig nok.

Høyt cpu forbruk i prod DB på prosedyre REG_Party_GetParentsForUnitList_SELECT

Følgende er utbedret:

 • Unngå kall til REG_Party_GetParentsForUnitList_SELECT ved at orgnr for parent unit påføres når man populerer avgiverliste, slik at man slipper å hente parent unit orgnummer i etterkant.
 • Endret indeks for å optimalisere REG_Party_GetParentsForUnitList_SELECT