22.11

Mindre forbedringer og feilrettinger

Release 22.11. Produksjonssatt 21. november

Vi minner også om endringer i Altinn 3.0.

Endringer i SBL

Ny versjonering av SendStandaloneNotification og InsertCorrespondence til å takle ny TransportType PriorityEmailSMSReminder på varsler

Varsler skal nå kunne leveres med endepunkter med TransportType PriorityEmailSMSReminder. InsertCorrespondence og SendStandaloneNotification har fått nye versjonerte metoder som tar imot den nye TransportTypen. CorrespondenceBatch tar også imot ny TransportType.

Feilrettinger

UnitStatus for virksomheter eksponeres ikke fra SBL Bridge

UnitStatus for virksomheter blir ikke lenger eksponert i SBL Bridge Denne feilen har ført til at applikasjonsutvikelre ikke har hatt dette feltet tilgjengelig. Ved å på ny eksponere feltet i SBL Bridge vil propertyen videre eksponeres i Platform Register og være tilgjengelig for applikasjonsutviklere.