22.10

Mindre forbedringer og feilrettinger

Release 22.10. Produksjonssatt 24. oktober

Vi minner også om endringer i Altinn 3.0.

Endringer i Portal

Ny slettejobb for sletting av utdaterte elementer

1.Skjema og meldinger som bruker har slettet vil ligge synlig i slettede elementer i 2 år før de slettes permanent.

2.Mottatte meldinger som er slettet eller arkivert vil bli liggende i serviceengine inntil 2 år før de slettes permanent. Sluttbrukersystemer kan hente disse meldingene så lenge de er lagret i serviceengine.

Denne slettejobben som sletter permanent settes i gang i release 22.10.

Endringer i SBL Bridge API

Utvide SBL Bridge med endepunkt for å hente liste av parties

Utvide SBL Bridge med endepunkt for å hente liste av parties. SBL bridge måtte utvides med nytt endepunkt for å kunne hente en liste av party entiteter i en samlet spørring for å slippe veldig mange turer over internett for listevisninger i 3.0 Authorization som trenger å hente disse for å vise navn, party type osv

Ved å oppgi en liste med partyId-er til parties-endepunktet vil man nå få ut en liste over parties for de oppgitte partyid-ene.

Feilrettinger

Mottakere av roller og rettigheter vises ikke alfabetisk under “Andre med rettigheter”

I Release 22.9 ble det levert ny backend løsning for henting av “Andre med rettigheter” i profilsiden.

Det er nå utbedret en feil denne introduserte, som uheldigvis gjorde at mottakere av roller og rettigheter under “Andre med rettigheter” ikke lenger ble listet ut i alfabetisk rekkefølge.

Feil i kontaktskjema og blokken “Trenger du hjelp”

Lenker til hjelpeskjema går nå til den engelske versjonen av skjemaet når man kommer fra en engelsk side

Feil i artikkelgenerator - starte og drive (rapport under EpiServer)

Artikkelgeneratoren under admingrensesnittet er forbedret for å unngå feilmelding ved enkelte artikkeleksporter

Behov for å kunne endre på teksten under «Står du fast» som finnes på hjelpesidene i Altinn.no

Teksten “Står du fast” kan nå redigeres i EPiServer under en egen fane på startsiden.