NB! Dokumentasjonen på dette nettstedet er for en løsning som skal avvikles innen juni 2026. Dokumentasjon for ny løsning finner du her.

22.10

Mindre forbedringer og feilrettinger

Release 22.10. Produksjonssatt 24. oktober

Vi minner også om endringer i Altinn 3.0.

Endringer i Portal

Ny slettejobb for sletting av utdaterte elementer

1.Skjema og meldinger som bruker har slettet vil ligge synlig i slettede elementer i 2 år før de slettes permanent.

2.Mottatte meldinger som er slettet eller arkivert vil bli liggende i serviceengine inntil 2 år før de slettes permanent. Sluttbrukersystemer kan hente disse meldingene så lenge de er lagret i serviceengine.

Denne slettejobben som sletter permanent settes i gang i release 22.10.

Endringer i SBL Bridge API

Utvide SBL Bridge med endepunkt for å hente liste av parties

Utvide SBL Bridge med endepunkt for å hente liste av parties. SBL bridge måtte utvides med nytt endepunkt for å kunne hente en liste av party entiteter i en samlet spørring for å slippe veldig mange turer over internett for listevisninger i 3.0 Authorization som trenger å hente disse for å vise navn, party type osv

Ved å oppgi en liste med partyId-er til parties-endepunktet vil man nå få ut en liste over parties for de oppgitte partyid-ene.

Feilrettinger

Mottakere av roller og rettigheter vises ikke alfabetisk under “Andre med rettigheter”

I Release 22.9 ble det levert ny backend løsning for henting av “Andre med rettigheter” i profilsiden.

Det er nå utbedret en feil denne introduserte, som uheldigvis gjorde at mottakere av roller og rettigheter under “Andre med rettigheter” ikke lenger ble listet ut i alfabetisk rekkefølge.

Feil i kontaktskjema og blokken “Trenger du hjelp”

Lenker til hjelpeskjema går nå til den engelske versjonen av skjemaet når man kommer fra en engelsk side

Feil i artikkelgenerator - starte og drive (rapport under EpiServer)

Artikkelgeneratoren under admingrensesnittet er forbedret for å unngå feilmelding ved enkelte artikkeleksporter

Behov for å kunne endre på teksten under «Står du fast» som finnes på hjelpesidene i Altinn.no

Teksten “Står du fast” kan nå redigeres i EPiServer under en egen fane på startsiden.