22.1

Mindre forbedringer og feilrettinger

Release 22.1. Produksjonssatt 24. januar 2022.

Vi minner også om endringer i Altinn 3.0.

Endringer i Portal

Endringer i aktørvalg og avanserte innstillinger for å gjøre underenheter mer synlig

Tidligere når en hovedenhet kun hadde en underenhet var denne skjult for brukerne i Altinns aktørvalg. Bruker måtte selv velge å inkludere underenheten i aktørlisten med avmerkingsboksen “Se alle underenheter” i det store aktørvalget. Denne funksjonaliteten er nå endret slik at:

  • Underenhet for hovedenhet med kun en underenhet inkluderes alltid i visningene for aktørvalg (både stort og lite).

  • Avmerkingsboksen “Se alle underenheter” har fått endret funksjon til å bety at alle lister av underenheter er automatisk ekspandert i det store aktørvalget. I lite aktørvalg er listen av underenheter fortsatt kollapset ved åpning av visningen uavhengig av valg for “Se alle underenheter”.

  • “Se alle underenheter” er nå merket som standard ved første pålogging i Altinn. Om bruker ønsker listen av underenheter kollapset kan merking av “Se alle underenheter” fjernes. Valget lagres i brukerens profil i Altinn.

Skjermbilde som viser lite aktørvalg Skjermbilde som viser stort aktørvalg

Ny versjon av designsystemet

Altinn Design System er blitt oppgradert for å ta i bruk PatternLab v5 og Bootstrap v4.6.0. Oppgraderingen skal ellers ikke ha noen betydelige funksjonelle påvirkinger for MVC portalen.

Endringer i sluttbrukerløsningen

Marger lagt til i topp og bunn ved PDF-generering

Dersom en side gikk over flere sider var det ikke luft etter siste linje på siden og første linje på neste side. For noen medførte dette at tekst forsvant ved utskrift. Det er derfor lagt på tilsvarende marger i top og bunn som det som var på høyre og venstre side.

Skjema for Nasjonal Sikkerhetsmyndighet slettes nå hyppigere

NSM tjenester uten aktivitet slettes nå etter 15 dager. Tidligere ble disse slettet etter 30 dager.

Støtte for innlogging med ID-porten TestID i testmiljøer

Dette er nå implementert.

Diverse feilrettinger

Feil og mangler på dokumentasjon av modeller utbedret

Det er utbedret noen feil og mangler funnet på modell-dokumentasjonen på API help siden til Altinn. Det manglet blant annet dokumentasjon av modeller for metadata-endepunkt for rollekravene på tjenester og apper i Altinn. I tillegg ble respons-modellen for opprettelse av virksomhetsbrukere vist på dokumentasjon av alle PUT og POST actions i APIet.

Samiske tegn ble ikke støttet i visning av kodelisteverdi

Det er rettet en feil i import-koden for kodelister som gjorde at enkelte unicode-tegn ( som for eksempel “ŋ”) ikke ble vist riktig i TUL-kodelistene.

Ytelse for Sharepoint 2019 forbedret

Det er utført optimaliseringer i sluttbrukerløsningen.

Feil ved videresending av melding uten vedlegg til digital postkasse

Det er rettet en feil med videresending til digital postkasse som oppsto når man skulle videresende melding uten vedlegg.