21.12

Justering i visninger, mindre endringer og feilrettinger

Release 21.12. Produksjonssatt 13.12.2021

Vi minner også om endringer i Altinn 3.0.

Endringer i Portal

Fjerne navn på knytning øverst over rettigheter i oversikt

I oversikten “Vis og rediger rettigheter” som fremkommer ved å velge dette valget under andre enheter enheten har rettigheter i vises rollen som enheten har fra Enhetsregisteret om det finnes en slik øverst i oversikten. Denne er bestemt fjernet slik at det bare er rettigheter og hvilke to enheter det gjelder som vises i oversikten.

Skjermbilde som viser overskriften som er fjernet

I tillegg har vi begynt å oversette Enhetsregister-rollene og knyttingene slik at disse også følger valgt språk i løsningen. Dette er derimot ikke versjon avhengig så det kommer ut omtrent med 21.11 versjonen selv om resten av endringen ikke kom før 21.12 versjonen.

Endringer i REST

Fjernet fallback til CORS whitelist i validering av redirectUrl i samtykke

For samtykketjenester som enten ikke bruker tjenesteeierstyrt rettighetsregister eller ikke har definert vilkår for redirectUrl i TRR-regler, gjøres det ikke lengre en validering av oppgitt redirectUrl mot global CORS whitelist.

Gjøre det mulig å bruke ReporteeConversion uten at oppgitt fødselsnummer er på avgiverlisten

Dette er nå implementert.

BrokerService gjort tilgjengelig på Rest API

BrokerService er nå implementert som REST-tjeneste med Maskinport-pålogging. Se https://altinn.github.io/docs/api/rest/formidling for mer informasjon.

Endre rolerequirements-API til å vise reelle rettigheter for 3.0-apps

Operasjonen /api/metadata/rolerequirements er nå utvidet til å vise reelle rettigheter for Altinn 3.0 apps.

Diverse feilrettinger

Ytelses-reduksjon med Sharepoint 2019

Dette er forbedret med noen endringer i Sharepoints lagrede prosedyrer.

Haken på “Se alle underenheter” og “Se slettede enheter” ble ikke vist riktig i mobil-visning

Mobilvisningen er endret slik at avkryssningsboksene visuelt endres når man trykker på dem.

Unødvendige advarsler i Visual studio fjernet

Små endringer utført for å fjerne unødvendige advarsler