Utvikling i kode-editor

Hvordan 3.0 kan tilpasses med bruk av kode-editorer.

TODO