NB! Dokumentasjonen på dette nettstedet er for en løsning som skal avvikles innen juni 2026. Dokumentasjon for ny løsning finner du her.

Modernisering av Altinn

Altinn skal moderniseres for å sikre brukervennlige, sikre og kostnadseffektive tjenester til innbyggere og næringsliv.

Mer informasjon om dette på samarbeidsportalen under Modernisering av Altinn

Hvorfor moderniserer vi Altinn?

Altinn er en viktig fellesløsning for digital dialog mellom næringsliv, privatpersoner og offentlige etater. Altinn II ble lansert i 2010, og har nå utdatert teknologi. Det er nødvendig å modernisere plattformen for å ivareta krav til sikkerhet, regulatoriske rammebetingelser, etterlevelse av personvern og krav til GDPR og tjenesteeiernes funksjonelle behov.

Digdir skal etablere en ny plattform med tilsvarende funksjonalitet som på Altinn II slik at tjenester som benytter Altinn i dag kan reetableres på ny plattform innen juni 2025. Ny og modernisert arkitektur sørger for at offentlig virksomheter kan samhandle digitalt, og at de har tilgang til nødvendig fellesfunksjonalitet på en mer fleksibel plattform enn tidligere.

Mål for prosjektet

Altinn skal legge til rette for digital transformasjon og at samfunnet har effektive, kostnadsbesparande, sikre og funksjonelle fellesløsninger som legger til rette for informasjonsutveksling og datadeling i digitale økosystemer. Dette gir en enklere hverdag og mer brukervennlige tjenester for næringsliv, innbyggere og offentlig sektor.

Altinn 3 gir tilgang til en kostnadseffektiv plattform med separate og fleksible produkt av relevant funksjonalitet som forenkler samhandling med innbygger og næringsliv

  • Effektivitet for privat næringsliv: Privat næringsliv og privatpersoner sikres enkel samhandling med offentlig sektor og enklere verdiskapning
  • Sikkerhet og regulatoriske krav: Altinn 3 ivaretar sikkerhet og regulatoriske krav
  • Funksjonalitet og fleksibilitet: Det offentlige og næringsliv får tilgang til en plattform som kan tilpasses virksomhetenes kapasitets-, ytelses- og tjenestebehov som styrker brukerorienteringen.