NB! Dokumentasjonen på dette nettstedet er for en løsning som skal avvikles innen juni 2026. Dokumentasjon for ny løsning finner du her.

Hente ut liste over apprettigheter

Denne siden beskriver hvordan Altinn kan brukes til å hente ut liste over rettigheter en bruker har på vegne av andre

Hente ut apprettigheter

Hente ut alle apprettigheter en person {subject} har for en annen person eller organisasjon {reportee} på tjenester som tilhører autentisert tjenesteeier.

GET https://www.altinn.no/api/serviceowner/authorization/apprights?ForceEIAuthentication&subject={subject}&reportee={reportee} HTTP/1.1
Accept: application/hal+json
ApiKey: myKey

Eksempel på respons:

 {
  "Subject": {
    "Name": "MUHAMMAD HUSEBØ",
    "Type": "Person",
    "SocialSecurityNumber": "{subject}"
  },
  "Reportee": {
    "Name": "NAMSSKOGAN OG GARDVIK REGNSKAP",
    "Type": "Enterprise",
    "OrganizationNumber": "{reportee}",
    "OrganizationForm": "AS",
    "Status": "Active"
  },
  "AppRights": [
    {
      "RuleGuid": "",
      "AltinnAppId": "ttd/access-control-app",
      "ResourceId": "urn:altinn:task",
      "ResourceValue": "Task_1",
      "Action": "write",
      "RightSourceType": "RoleTypeRight",
      "IsDelegatable": true
    },
    {
      "RuleGuid": "a9e683be-86ac-4935-99e2-62ed6f411018",
      "AltinnAppId": "ttd/app-issue",
			"ResourceId": "urn:altinn:task",
      "ResourceValue": "Task_1",
      "Action": "read",
      "RightSourceType": "DirectlyDelegated",
      "IsDelegatable": true
    },
		{
      "RuleGuid": "e5d3ea01-1f08-47d1-9475-13d9aa1f95b1",
      "AltinnAppId": "ttd/app-issue",
			"ResourceId": "urn:altinn:task",
      "ResourceValue": "Task_1",
      "Action": "write",
      "RightSourceType": "DirectlyDelegated",
      "IsDelegatable": true
    },
		{
      "RuleGuid": "",
      "AltinnAppId": "ttd/app-insight",
      "ResourceId": "urn:altinn:end-event",
      "ResourceValue": "EndEvent_1",
      "Action": "read",
      "RightSourceType": "RoleTypeRight",
      "IsDelegatable": true
    }
  ],
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://www.altinn.no/api/serviceowner/authorization/apprights?subject={subject}&reportee={reportee}"
    }
  }
}