Hente ut liste over apprettigheter

Denne siden beskriver hvordan Altinn kan brukes til å hente ut liste over rettigheter en bruker har på vegne av andre

Hente ut apprettigheter

Hente ut alle apprettigheter en person {subject} har for en annen person eller organisasjon {reportee} på tjenester som tilhører autentisert tjenesteeier.

GET https://www.altinn.no/api/serviceowner/authorization/apprights?ForceEIAuthentication&subject={subject}&reportee={reportee} HTTP/1.1
Accept: application/hal+json
ApiKey: myKey

Eksempel på respons:

 {
  "Subject": {
    "Name": "MUHAMMAD HUSEBØ",
    "Type": "Person",
    "SocialSecurityNumber": "{subject}"
  },
  "Reportee": {
    "Name": "NAMSSKOGAN OG GARDVIK REGNSKAP",
    "Type": "Enterprise",
    "OrganizationNumber": "{reportee}",
    "OrganizationForm": "AS",
    "Status": "Active"
  },
  "AppRights": [
    {
      "RuleGuid": "",
      "AltinnAppId": "ttd/access-control-app",
      "ResourceId": "urn:altinn:task",
      "ResourceValue": "Task_1",
      "Action": "write",
      "RightSourceType": "RoleTypeRight",
      "IsDelegatable": true
    },
    {
      "RuleGuid": "a9e683be-86ac-4935-99e2-62ed6f411018",
      "AltinnAppId": "ttd/app-issue",
			"ResourceId": "urn:altinn:task",
      "ResourceValue": "Task_1",
      "Action": "read",
      "RightSourceType": "DirectlyDelegated",
      "IsDelegatable": true
    },
		{
      "RuleGuid": "e5d3ea01-1f08-47d1-9475-13d9aa1f95b1",
      "AltinnAppId": "ttd/app-issue",
			"ResourceId": "urn:altinn:task",
      "ResourceValue": "Task_1",
      "Action": "write",
      "RightSourceType": "DirectlyDelegated",
      "IsDelegatable": true
    },
		{
      "RuleGuid": "",
      "AltinnAppId": "ttd/app-insight",
      "ResourceId": "urn:altinn:end-event",
      "ResourceValue": "EndEvent_1",
      "Action": "read",
      "RightSourceType": "RoleTypeRight",
      "IsDelegatable": true
    }
  ],
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://www.altinn.no/api/serviceowner/authorization/apprights?subject={subject}&reportee={reportee}"
    }
  }
}