NB! Dokumentasjonen på dette nettstedet er for en løsning som skal avvikles innen juni 2026. Dokumentasjon for ny løsning finner du her.

REST forespørsler mot åpne API-endepunkter

Hvordan bruke Postman til å utføre REST-forespørsler mot de åpne Altinn API-endepunktene, som ikke krever autentisering eller API-nøkler.

REST forespørsler som ikke krever API-nøkkel eller autentisering

De aller fleste API-endepunktene for Altinn krever både API-nøkkel og autentisering, men Metadata er åpne endepunkt som ikke krever noe. For å vise hvordan man kan kalle disse fra Postman skal vi bruke GET /api/metadata som returnerer informasjon om tjenestene i Altinn. For referanseinformasjon om endepunktet kan man se på API Help for GET metadata eller Swagger for GET metadata.

Postman kall til Metadata

Postman GET metadata request

Observer at URL er satt til {{envUrl}}/api/metadata. Hvis Environmentet er satt opp korrekt, dvs. til TT02 for denne leksjonen, så vil envUrl variabelen bli erstattet med https://tt02.altinn.no når forepørselen sendes.

Følgende steg må følges for å sende forespørselen:

 1. I Params fanen:
  • Slå av language parameteret, eller sett verdien til 1033, 1044, eller 2068. Dette tilsvarer Engelsk (Default), Bokmål, eller Nynorsk. Dette parameteret styrer språket til tekstverdiene som blir returnert.
 2. I Headers fanen:
  • Slå av ApiKey.
  • Sett Accept til application/hal+json. Denne headeren beskriver formatet vi forventer i svaret.
  • Content-Type har ingen effekt på denne forespørselen.
 3. Trykk på Send.

Nå skal man få et svar som har statuskode 200 OK. Dette betyr at forespørselen ble mottatt og besvart på en vellykket måte. I Body på svaret kan man se all tjenestemetadata for alle tjenestene i TT02. Siden det er ganske mange tjenester kan det ta noen sekunder før visningen får formatert JSON-formatet på en leselig måte.

Se også