Hvordan importere Altinn API collection og environment

Denne leksjonen vil vise deg hvordan man importerer Altinns API Collection og Environment som er publisert som egne filer på Github.

Importere Altinn Collection og TT02 Environment

Postman har to veldig nyttige konsepter, Collections og Environments, som vi skal bruke i denne introduksjonen. Collections er et strukturert oppsett av REST endepunkter, operasjoner, parametere og andre verdier som er definert av et API. Enviornments er verdier som brukes i REST forespørslene, men som ofte tilhører en spesifikk bruker eller et miljø. Man kan referere til en verdi i et Environment ved å bruke {{navn}}. Denne referansen kalles en variabel. I de forhåndslagde Altinn Postman Examples har vi benyttet noen flere variabler som må fylles ut, slik som API-nøkkel.

  1. I Postman kan man importere Collection og Environments via File -> Import… eller snarveien Ctrl+O.
  2. I Import vinduet - velg Link fanen - og hente Altinn Collection fra lenken https://raw.githubusercontent.com/Altinn/postman-examples/master/Collection/Altinn.postman_collection.json.
  3. Bekreft importen.
    • Nå skal Altinn mappen i Collections være synlig. Her vil man finne både user (Sluttbruker) og service owner (Tjenesteeier) API.
  4. De samme stegene kan utføres for å importere Environment filen for TT02 testmiljøet https://raw.githubusercontent.com/Altinn/postman-examples/master/Environments/TT02.postman_environment.json.

Nå skal man ha mulighet til å velge Altinn Collection og TT02 enviroment som det er vist på bildet Postman etter Collection og Environment import For mer detaljert informasjon om import og eksport i Postman kan man lese https://learning.postman.com/docs/getting-started/importing-and-exporting-data/.

Legge inn egne verdier i Environments

Postman Environment variabler

Postman Environment variabler

  1. Klikk på Environments fanen på høyre side. Her vil man finne TT02 i den nærmeste kolonnen. Det lille hakeikonent ved siden av TT02 indikerer at dette miljøet er valgt og er det aktive miljøet som brukes nå.
  2. I INITIAL VALUE og CURRENT VALUE kolonnene kan man fylle inn verdier for de forskjellige variablene. Her er det CURRENT VALUE som styrer hva som blir brukt. For de fleste brukerne som leser denne guiden vil det være ApiKey eller ApiKeyServiceOwner som er mest relevant på dette tidspunktet.

For mer detaljert informasjon om bruk av Environments i Postman kan man lese https://learning.postman.com/docs/sending-requests/managing-environments/.

Se også