REST-forespørsler med Altinn-exchange-token

Hvordan bruke Postman til å sende REST-forespørsler med Altinn-Exchange-token mot Altinns Sluttbruker-API.

Forarbeid

Denne leksjonen bygger på forrige leksjon om hvordan bruke Maskinporten-token. Det er nødvendig å kalle Maskinporten-token-endepunktet siden dette skal brukes som autorisasjon på Altinn-exchange-token-endepunktet. Oppsettet på denne siden forventer å finne et Maskinporten-token i det aktive environment på variabelen maskinporten-access_token.

Man må også ha brukernavn og passord til en virksomhetsbruker for den organisasjonen man representerer. Etter å ha opprettet virksomhetsbrukeren så må man legge til to nye environment-variabler, altinn-username og altinn-password, med verdiene for denne brukeren.

Bytte inn Maskinporten-token med Altinn-exchange-token

Et Altinn-exchange-token er en Maskinporten-token JWT som har blitt beriket med informasjon om en Altinn-bruker. For å få utlevert et gyldig Altinn-exchange-token må man derfor sende inn et gyldig Maskinporten-token og en header med brukernavn og passord for en virksomhetsbruker.

Lag en ny forespørsel

Exchange-endepunktet er ikke inkludert i Collection for Altinn 2, siden dette er en del av API for Altinn 3. Vi skal derfor lage en ny forespørsel i Postman.

 1. Klikk på New
 2. Velg HTTP Request
 3. Fyll inn følgende URL i feltet Enter request URL: https://platform.tt02.altinn.no/authentication/api/v1/exchange/maskinporten
 4. Klikk på Save. Dette vil åpne en SAVE REQUEST-dialog.
  1. Du kan velge å gi denne forespørselen et kortere navn som f.eks. Altinn Exchange Token
  2. Velg en Collection for å lagre forespørselen i.
  3. Klikk på Save.

Denne forespørselen krever 2 autorisasjons-headere:

 1. Authorization: Bearer <Maskinporten-token>
 2. X-Altinn-EnterpriseUser-Authentication: <base64-enkodet brukernavn:passord>

Maskinporten-token

 • Authorization: Bearer ... blir automatisk satt hvis man setter opp Authorization-panelet for en Postman Request med følgende:
  Authorization
  Type Bearer-token Token {{maskinporten-access_token}}

Dette er samme oppsett som i forrige leksjon.

X-Altinn-EnterpriseUser-Authentication

 • For å konvertere brukernavnet og passordet til riktig format kan man lage et Pre-request Script:
var basicAuth = pm.environment.get("altinn-username") + ':' + pm.environment.get("altinn-password");
var base64Encoded = btoa(basicAuth);
pm.environment.set('altinn-enterprise_user_authentication', base64Encoded);

Dette vil sørge for at environment-variabelen altinn-enterprise_user_authentication kan brukes i Headers-panelet.

 • Sett opp Headers som følgende:
  KEY VALUE
  X-Altinn-EnterpriseUser-Authentication {{altinn-enterprise_user_authentication}}
  Accept application/json

Kopiere Altinn-exchange-token til en environment-variabel

For at Altinn-exchange-token skal kunne brukes av senere forespørsler, på samme måte som vi gjorde med Maskinporten-token, kan vi sette opp et JavaScript i Tests-panelet. Dette lager en environment-variabel med navn altinn-token.

 • Legg inn følgende linje med JavaScript i Tests-panelet:
pm.environment.set('altinn-token', pm.response.json());

Send forespørselen

 • Klikk på Send for å sende forespørselen.

Et svar med status 200 OK vil ha en body som inneholder en JWT som er beriket med informasjon om virksomhetsbrukeren. Tokenet vil kunne brukes på samme måte som Maskinporten-token, men kan autorisere kall mot Sluttbruker-API.

Bruke Altinn-exchange-token som autorisasjon

For å demonstrere Altinn-exchange-token mot et endepunkt på Sluttbruker-API, skal vi bruke samme forespørsel som i ID-porten-token leksjonen - GET /api/my/profile.

 1. Velg GET my/profile-forespørselen fra Altinn/user/Profile-mappen i Altinn-collection.
 2. I Authorization-panelet:
  1. Velg Type: Bearer Token
  2. Fyll inn Token: {{altinn-token}}
 3. Sjekk at følgende er satt i Headers-panelet:
  1. ApiKey: {{ApiKey}}
  2. Accept: application/hal+json
 4. Klikk på Send

Hvis alt har gått bra skal man motta et svar med status 200 OK som inneholder profilinformasjon til virksomhetsbrukeren.

Se også