Introduksjon til Postman og Altinn API

Under konstruksjon! Denne introduksjonen vil vise deg hvordan ta i bruk Altinn API ved hjelp av Postman. Leksjonene vil vise hvordan man skal sette opp de forskjellige autentiseringsmekanismene som er nødvendig for å gjøre vellykkede kall.