NB! Dokumentasjonen på dette nettstedet er for en løsning som skal avvikles innen juni 2026. Dokumentasjon for ny løsning finner du her.

Sende filer

Operasjoner for å instansiere og sende filer via formidlingstjeneste, i tillegg til å sjekke status på filer

På denne siden:

Formidlingstjenesten på REST kommer i 21.12-releasen av Altinn

Generell beskrivelse

Outbox består av tre operasjoner. En operasjon for instansiering av formidlingstjeneste og opplasting av fil. I tilleg er det to for å hente ut fil-metadata for en fil-referanse, og å hente ut receipt for en fil-referanse.

POST for å instansiere formidlingstjeneste og laste opp fil

Instansiering av formidlingstjeneste og opplasting av fil skjer i et POST kall, hvor body content er en binary stream og hvor instansierings metadata er gitt som en json string i parameter.

BrokerServiceDescription

Første del av kall som instansierer formidlingstjeneste er BrokerServiceDescription, som beskriver formidlingstjenesten som instansieres, med innhold av fil som skal overføres og hvem som skal være mottakere. Dette angis som en json string i parameter “BrokerServiceDescription”.

Fil

Andre del av kall er selve fila som skal overføres. Denne avgis som en binary stream. Filnavn angis is FileName parameter. Dersom filnavn ikke angis vil et filnavn automatisk genereres.

Header

POST https://www.altinn.no/api/{who}/brokerservice/outbox?fileName=input.zip&brokerServiceDescription={%22ServiceCode%22:%20%225678%22,%22ServiceEditionCode%22:%201,%22SendersReference%22:%20%22somereference%22,%22Recipients%22:%20[%2215036202391%22,%22974760673%22],%22Properties%22:%20{%22somethingservicespecific%22:%20%22somevalue%22,%22somethingelseservicespecific%22:%20%22someothervalue%22},%22FileList%22:%20[{%22FileName%22:%20%22somefile.doc%22,%22CheckSum%22:%20%2234fd23abc%22},{%22FileName%22:%20%22someotherfile.doc%22,%22CheckSum%22:%20%22somearbitrarychecksum%22}]} HTTP/1.1 
accept: application/json
ApiKey: myKey
Content-Type: application/zip

BrokerServiceDescription eksempel

{
 "ServiceCode": "5678",
 "ServiceEditionCode": 1,
 "SendersReference": "somereference",
 "Recipients": [
  "15036202391",
  "974760673"
 ],
 "Properties": {
  "somethingservicespecific": "somevalue",
  "somethingelseservicespecific": "someothervalue"
 },
 "FileList": [
  {
   "FileName": "somefile.doc",
   "CheckSum": "34fd23abc"
  },
  {
   "FileName": "someotherfile.doc",
   "CheckSum": "somearbitrarychecksum"
  }
 ]
}

GET for uthenting av fil metadata

Henter ut fil metadata.

Header

GET https://www.altinn.no/api/{who}/brokerservice/outbox/35abb71c-7243-46aa-9e6b-f1c986b9efaa HTTP/1.1 
accept: application/json
ApiKey: myKey

Response body

{
 "ServiceCode": "5123",
 "ServiceEdtionCode": 1,
 "FileName": "somefile.zip",
 "FileReference": "35abb71c-7243-46aa-9e6b-f1c986b9efaa",
 "FileSize": 7232,
 "FileStatus": "Uploaded",
 "ReceiptID": 12345,
 "Sender": "15036202391",
 "SendersReference": "somereference",
 "SentDate": "2021-02-10T09:30Z"
}

Get for uthenting av fil receipt

Henter ut avsenders receipt, med under-receipts for hver fil-mottaker som avgir status på om mottaker har lastet ned fil.

Header

GET https://www.altinn.no/api/{who}/brokerservice/outbox/35abb71c-7243-46aa-9e6b-f1c986b9efaa/receipt HTTP/1.1 
accept: application/json
ApiKey: myKey

Response body

{
 "ReceiptID": 1234,
 "ParentReceiptID": 0,
 "LastChanged": "2021-02-01T12:03:07.977",
 "Status": "OK",
 "Text": "Upload of file somefile.docx was successful. Recipients can now download the file.",
 "SendersReference": "somesendersreference",
 "OwnerPartyReference": "15036202391",
 "PartyReference": "15036202391",
 "SubReceipts": [
  {
   "ReceiptID": 2345,
   "ParentReceiptID": 1234,
   "LastChanged": "2021-02-01T14:05:03.342",
   "Status": "OK",
   "Text": "File has been downloaded by the recipient.",
   "SendersReference": "somesendersreference",
   "PartyReference": "15036202391",
   "ReceiptHistory": "Feb 1 2021 12:03AM - OK - A file has been made available for download."
  }
 ]
}