Hente filer

Operasjoner for å sjekke formidlingstjeneste inbox og laste ned filer

På denne siden:

Formidlingstjenesten på REST kommer i 21.12-releasen av Altinn

Generell beskrivelse

Det finnes 6 operasjoner for formidlingstjeneste inbox. Disse består av å sjekke om filer er tilgjengelige, hente informasjon om tilgjengelige filer, hente metadata og receipt for spesifikk fil, laste ned fil og å manuellt confirme at fil er blitt mottatt.

GET for å sjekke om spesifikke mottakere har filer tilgjengelige

Denne operasjonen er en enkel operasjon for mottakere som ofter poller på om filer er tilgjengelige. Den har ingen autentisering eller autorisering utenom ApiKey sjekk. Den gir en enkel response; true dersom en eller flere angitte mottakere har filer tilgjengelige, false dersom ingen har filer tilgjengelige. “Recipients” feltet er enten en enkel mottaker eller flere mottakere i en komma-separert liste.

Header

GET https://tt02.altinn.no/api/brokerservice/inbox/hasavailablefiles?serviceCode=myservicecode&serviceEditionCode=myserviceedition&recipients=mottaker1,mottaker2,mottaker3 HTTP/1.1 
accept: application/json
ApiKey: myKey

GET for å hente inbox for en bruker

Denne operasjonen henter metadata for alle filer i brukerens inbox for angitte filtre. FileStatus for operasjonen kan være Uploaded eller Downloaded. Default verdi er Uploaded.

Header

GET https://tt02.altinn.no/api/{who}/brokerservice/inbox/?fileStatus=Uploaded&serviceCode=myservicecode&serviceEditionCode=myserviceedition&minSentDateTime=2021-01-01&maxSentDateTime=2021-12-01 HTTP/1.1 
accept: application/json
ApiKey: myKey

Response body

[
{
 "ServiceCode": "5123",
 "ServiceEdtionCode": 1,
 "FileName": "somefile.zip",
 "FileReference": "35abb71c-7243-46aa-9e6b-f1c986b9efaa",
 "FileSize": 7232,
 "FileStatus": "Uploaded",
 "ReceiptID": 12345,
 "Sender": "15036202391",
 "SendersReference": "somereference",
 "SentDate": "2021-02-10T09:30Z"
},
 {
  "ServiceCode": "5123",
  "ServiceEdtionCode": 1,
  "FileName": "someotherfile.zip",
  "FileReference": "b71c7243-35ab-aa32-16ab-9eff1c986baa",
  "FileSize": 45678,
  "FileStatus": "Uploaded",
  "ReceiptID": 12346,
  "Sender": "15036202392",
  "SendersReference": "someotherreference",
  "SentDate": "2022-02-10T09:30Z"
 }
]

GET for å hente metadata for en spesifikk fil

Denne operasjonen henter ut metadata for en angitt fil-referanse.

Header

GET https://www.altinn.no/api/{who}/brokerservice/inbox/35abb71c-7243-46aa-9e6b-f1c986b9efaa HTTP/1.1 
accept: application/json
ApiKey: myKey

Response body

{
 "ServiceCode": "5123",
 "ServiceEdtionCode": 1,
 "FileName": "somefile.zip",
 "FileReference": "35abb71c-7243-46aa-9e6b-f1c986b9efaa",
 "FileSize": 7232,
 "FileStatus": "Uploaded",
 "ReceiptID": 12345,
 "Sender": "15036202391",
 "SendersReference": "somereference",
 "SentDate": "2021-02-10T09:30Z"
}

GET for uthenting av fil receipt

Henter ut mottakers receipt. Vil kun vise receipt som tilhører mottaker.

Header

GET https://www.altinn.no/api/{who}/brokerservice/inbox/35abb71c-7243-46aa-9e6b-f1c986b9efaa/receipt HTTP/1.1 
accept: application/json
ApiKey: myKey

Response body

{
  "ReceiptID": 2345,
  "ParentReceiptID": 1234,
  "LastChanged": "2021-02-01T14:05:03.342",
  "Status": "OK",
  "Text": "File has been downloaded by the recipient.",
  "SendersReference": "somesendersreference",
  "PartyReference": "15036202391",
  "ReceiptHistory": "Feb 1 2021 12:03AM - OK - A file has been made available for download."
}

GET for å laste ned fil

Laster ned en angitt fil.

Header

GET https://www.altinn.no/api/{who}/brokerservice/inbox/35abb71c-7243-46aa-9e6b-f1c986b9efaa/download HTTP/1.1 
accept: application/json
ApiKey: myKey

POST for å manuelt confirme at en fil er lastet ned og mottatt

Setter status for mottaker til “Downloaded”, og oppdaterer receipt. Response for dette kallet er mottakers Receipt.

Header

GET https://www.altinn.no/api/{who}/brokerservice/inbox/35abb71c-7243-46aa-9e6b-f1c986b9efaa/confirmdownloaded HTTP/1.1 
accept: application/json
ApiKey: myKey

Response body

{
  "ReceiptID": 2345,
  "ParentReceiptID": 1234,
  "LastChanged": "2021-02-01T14:05:03.342",
  "Status": "OK",
  "Text": "File has been downloaded by the recipient.",
  "SendersReference": "somesendersreference",
  "PartyReference": "15036202391",
  "ReceiptHistory": "Feb 1 2021 12:03AM - OK - A file has been made available for download."
}