ServiceEngineExternal

Her beskrives migreringsløpet SOAPtjenestene som ligger under ServiceEngineExternal-endepunktet

På denne siden:

Formidlingstjeneste

/ServiceEngineExternal/BrokerServiceExternal​

Brukes av sluttbrukersystem

Tjenesten benyttes for å opprette/hente/sende Brokerservice. Denne erstattes av nye REST api for Brokerservice i Altinn 3.

Funksjonalitet og API forventes levert Q1 2024 i Altinn 3.

 • Se beskrivelse av den nye tjenesten her: lenke kommer senere
 • se beskrivelse av de nye APIene her: lenke kommer senere

Operasjoner i A2

 • CheckIfAvailableFiles​
 • ConfirmDownloaded​
 • DownloadFileStreamed​
 • GetAvailableFiles​
 • InitiateBrokerService​
 • UploadFileStreamed​

Alle disse operasjonene fases ut slik de nå er og erstattes av nye REST API med nytt design

Samhandlingstjeneste

/ServiceEngineExternal/CaseAgencySystemExternal​

Brukes av tjenesteeier

Tjenesten benyttes av Brønnøysundregistrene i forbindelse med samhandlingstjenesten “Konkursbo”.

Tjenesten vil bli flyttet til Altinn 3 innen juni 2025

 • Se beskrivelse av den nye tjenesten her: lenke kommer senere

Operasjoner i A2

 • GetCaseListAgencySystemExternalBasic​
 • InstantiateCollaborationAgencySystemExternalBasic​
 • NotifyEventAgencySystemExternalBasic​
 • SetNoticeAgencySystemExternalBasic​

Alle disse operasjonene fases ut slik de nå er og erstattes av nye REST API med nytt design

Meldingstjeneste

Tjenesten benyttes for å sende, sjekke status, hente ned, arkivere og lagre meldinger som brukere mottar fra tjenesteier i Altinn. Denne erstattes av nye REST api for Meldingstjenester i Altinn 3.

Ny funksjonalitet og API blir utviklet i løpet av 2024 i Altinn 3.

 • Se beskrivelse av den nye tjenesten her: lenke kommer senere

/ServiceEngineExternal/CorrespondenceAgencyExternal​

Brukes av tjenesteeier

Operasjoner i A2

 • GetCorrespondenceStatusHistory​
 • InsertCorrespondence​
 • GetCorrespondenceStatusDetails​

Alle disse operasjonene fases ut slik de nå er og erstattes av nye REST API med nytt design

/ServiceEngineExternal/CorrespondenceExternal​

Brukes av sluttbrukersystem

Operasjoner i A2

 • ArchiveCorrespondenceForEndUserSystem​
 • GetCorrespondenceForEndUserSystems​
 • SaveCorrespondenceConfirmation​

Alle disse operasjonene fases ut slik de nå er og erstattes av nye REST API med nytt design

Frittstående varsel

Tjenesten benyttes for å sende standalone notification​ til brukere via Altinn. Denne erstattes av ny tjeneste for å sende varsel i Altinn 3.

Funksjonalitet og API blir utviklet i løpet av 2024 i Altinn 3.

 • Se beskrivelse av den nye tjenesten her

/ServiceEngineExternal/NotificationAgencyExternal​

Brukes av tjenesteeier

Operasjoner i A2

 • SendStandaloneNotificationBasic​

Alle disse operasjonene fases ut slik de nå er og erstattes av nye REST API med nytt design

Service Metadata

Disse tjenstene benyttes for å hente ut eller oppdatere metadata om tjenester som tilbys på Altinn 2 plattformen.

I Altinn 3 er det opprettet et ressursregister som skal inneholde informasjon om alle ressurser som benytter Altinn som tilgangsstyringsløsning, les mer her

For skjema som er flyttet til Altinn 3 så kan metadata om de nye tjenestene (APP) finnes her.

/ServiceEngineExternal/ServiceMetaDataExternal​

Operasjoner i A2

 • GetAvailableServices​
 • GetSchemaDefinitionsForFormTask​
 • GetCodeList​
 • GetFormTaskSchemaDefinitionsBasic​

Alle disse operasjonene fases ut slik de nå er og erstattes av nye REST API med nytt design

/ServiceEngineExternal/ServiceMetadataImportExternal​

Operasjoner i A2

 • CodeListImport​
 • GetFormActivationStatus​
 • ServiceEditionImport​

Alle disse operasjonene fases ut slik de nå er og erstattes av nye REST API med nytt design

Prefill, Abonnement og Arbeidsflyt

Skjema i Altinn 2 fases nå ut og utvikles på nytt i Altinn 3. Det er den offentlige etaten som eier skjema som er ansvarlig for dette og bestemmer når dette skjer. Her finner dere informasjon om APIene for APPs som er flyttet til Altinn 3.

/ServiceEngineExternal/PreFill​

Tjenesten benyttes for å opprette og laste ned prefilldata som benyttes til forhåndsutfylling av skjema som opprettes i Altinn 2.

Brukes av tjenesteeiere

Operasjoner i A2

 • SubmitAndInstantiatePrefilledFormTask

Alle disse operasjonene fases ut slik de nå er og erstattes av nye REST API med nytt design

/ServiceEngineExternal/PreFillAgencyExternal​

Brukes av DSB

Operasjoner i A2

 • SubmitAndInstantiatePrefilledFormTaskEC​

/ServiceEngineExternal/PreFillEUSExternal​

Tjenesten benyttes for å hente ned prefilldata

Brukes av sluttbrukersystem

Operasjoner i A2

 • GetPrefillData

Alle disse operasjonene fases ut slik de nå er og erstattes av nye REST API med nytt design

/ServiceEngineExternal/Subscription​

Tjenesten benyttes for å opprette instans av et skjema for bruker i Altinn 2. Skjema er ofte forhåndsutfylt med data sendt inn via prefill-endepunkt.

Brukes av Helsedirektoratet

Operasjoner i A2

 • SubmitSubscriptionBasic

Alle disse operasjonene fases ut slik de nå er og erstattes av nye REST API med nytt design

/ServiceEngineExternal/WorkflowServiceExternal​

Brukes av sluttbrukersystem

Operasjoner i A2

 • DoSigningBasic​
 • GetAvailableActionsBasic​
 • GetSigningTextExternal

Alle disse operasjonene fases ut slik de nå er og erstattes av nye REST API med nytt design

Elemeneter i innboks

Henter ut liste over både correspondence og formtask​ fra innboks.

Det vil bli utviklet ny arbeidsflate for meldingsboks i Altinn. Dette arbeidet er i en oppstartsfase og fremdrift kan følges her.

I forbindelse med modernisering av Altinn 2 så blir det også utviklet en ny tjeneste foreløpig kalt Dialogporten". Dialogporten har som hensikt å bli en felles nasjonal arbeidsflate for både API- og GUI-konsumenter av offentlige tjenester.

Ny funksjonalitet og API blir utviklet i 2025 i Altinn 3.

 • Se beskrivelse av den nye tjenesten her: lenke kommer senere
 • se beskrivelse av de nye APIene: lenke kommer senere

/ServiceEngineExternal/ReporteeElementListExternal​

Brukes av sluttbrukersystem

Operasjoner i A2

 • DeleteReporteeElement​
 • GetCorrespondenceListForReportee​
 • GetFormSetData​
 • GetFormSetElements​
 • GetReporteeElementList​

Alle disse operasjonene fases ut slik de nå er og erstattes av nye REST API med nytt design