RegisterExternal

Her beskrives migreringsløpet SOAPtjenestene som ligger under RegisterExternal-endepunktet

På denne siden:

Tjenesteeierstyrt Rettighetsregister

/RegisterExternal/RegisterSRRAgencyExternal

Brukes av TE for å oppdatere Tjenesteeierstyrt Rettighetsregister (SRR).

Denne funksjonaliteten utvikles på ny i Altinn 3 under navnet Resource Rights Registry (RRR).

Funksjonalitet og API forventes levert Q1 2023 i Altinn 3.

 • Se beskrivelse av den nye tjenesten her
 • se beskrivelse av de nye APIene her

Operasjoner i A2

 • AddRights
  • Denne metoden fortsetter som REST-tjeneste i Altinn 3, men tjenestene vil sannsynlig endres noe.
 • DeleteRights
  • Denne metoden fortsetter som REST-tjeneste i Altinn 3, men tjenestene vil sannsynlig endres noe.
 • GetRights
  • Denne metoden fortsetter som REST-tjeneste i Altinn 3, men tjenestene vil sannsynlig endres noe.

Følgende API i A3 erstatter denne tjensten

Beskrivelse kommer senere.

Eksterne Register

/RegisterExternal/RegisterERExternal /ArchiveExternal/ServiceOwnerArchiveExternal

Brukes av BRG for hasteoverføring av data om enheter fra Enhetsregisteret.

Ny løsning for overføring av data fra Enhetsregisteret forventes levert i Q1 2025 i Altinn 3.

Operasjoner i A2

 • SubmitERDataBasic