IntermediaryExternal

Her beskrives migreringsløpet SOAPtjenestene som ligger under Intermediary-endepunktet

På denne siden:

Skjematjeneste

/IntermediaryExternal/IntermediaryInbound​

Brukes av bare Sluttbrukersystem​

Tjenesten benyttes til å sende inn skjema i Altinn 2 via SOAP.

Skjema i Altinn fases nå ut og utvikles på nytt i Altinn 3. Det er den offentlige etaten som eier skjema som er ansvarlig for dette og bestemmer når dette skjer.

Her finner dere informasjon om hvordan sluttbrukersystem kan sende inn data via API når tjenesten er flyttet til Altinn 3.

Operasjoner i A2

  • GetAltinnSubmissionStatus​
  • SubmitFormTask​
  • CompleteAndSignShipment​
  • GetAltinnSubmissionStatus​
  • UpdateFormData​
  • SubmitAttachmentStreamed​

Alle disse operasjonene fases ut slik de nå er og erstattes av nye REST API med nytt design

Kvittering

/IntermediaryExternal/ReceiptExternal​

Brukes av Sluttbrukersystem​

Tjenesten benyttes av sluttbrukersystem for å hente ut kvitteringer som angir status på en instans i Altinn 2.

Etterhvert som skjema og meldingstjenester flyttes over til Altinn 3 løsningen må man benyttet API i Altinn 3 for å kontrollere status for disse. Her finner dere mer informasjon om tilgjengelige AP knyttet til apper i Altinn 3.

Operasjoner i A2

  • GetReceipt​
  • GetReceiptList​
  • UpdateReceipt​

Alle disse operasjonene fases ut slik de nå er og erstattes av nye REST API med nytt design

/IntermediaryExternal/ReceiptAgencyExternalnal​

Brukes bare av Tjenesteeiere

Tjenesten benyttes av tjenesteeiere for å hente ut kvitteringer som angir status på en instans i Altinn 2.

Etterhvert som skjema og meldingstjenester flyttes over til Altinn 3 løsningen må man benyttet API i Altinn 3 for å kontrollere status for disse. ​

Operasjoner i A2

  • GetReceipt​

Alle disse operasjonene fases ut slik de nå er og erstattes av nye REST API med nytt design