AuthorizationExternal

Her beskrives migreringsløpet for SOAPtjenestene som ligger under AuthorizationExternal-endepunktet

På denne siden:

Tilgangsstyring

/AuthorizationExternal/AdministrationExternal

Brukes av sluttbrukersystem og Tjenesteeiere

Tjenesten benyttest for å hente ut informasjon om brukers roller og avgivere. Denne erstattes av Accessmanagement i Altinn 3.

Funksjonalitet og API forventes levert fortløpende i løpet av 2024 i Altinn 3.

 • Se beskrivelse av den nye tjenesten her
 • se beskrivelse av de nye APIene her

Operasjoner i A2

 • GetReporteeByTempKey
  • Denne metoden fases helt ut. Aktuelle tjenesteeiere er varslet og planene avklart.
 • GetReportees
  • Denne metoden fortsetter som REST-tjeneste i Altinn 3, men tjenestene vil sannsynlig endres noe.
 • GetRoles
  • Denne metoden fortsetter som REST-tjeneste i Altinn 3, men tjenestene vil sannsynlig endres noe.

Følgende API i A3 erstatter denne tjenesten

Beskrivelse kommer senere.

Tilgangskontroll

Tjenesten tilbyr operasjon som benytter XACML standarden og regler lagret i Altinn til å returnere en autorisasjonsbeslutning. Denne erstattes av Policy Decision Point i Altinn 3 men tjenesten vil endres en del i forhold til hvordan den fungere i dag.

Funksjonalitet og API forventes levert fortløpende i løpet av 2024 i Altinn 3.

 • Se beskrivelse av den nye tjenesten her
 • Se beskrivelse av de nye APIene her

/AuthorizationExternal /AuthorizationDecisionPointExternal

Brukes av tjenesteeiere

Operasjoner i A2

 • AuthorizeAccessExternal
  • Denne metoden fortsetter som REST-tjeneste i Altinn 3, men tjenestene vil sannsynlig endres noe.

Følgende API i A3 erstatter denne tjenesten

Beskrivelse kommer senere.

Autorisasjonsregler

Brukes av Digdir

Tjenesten tilbyr funksjonalitet for administrering og migrering av regler (policy) for tjenester/ressurser erstattes av Resourceregistry i Altinn 3.

Funksjonalitet og API forventes levert Q1 2024 i Altinn 3.

 • Se beskrivelse av den nye tjenesten her
 • se beskrivelse av de nye APIene her

/AuthorizationExternal /AuthorizationAdministrationSyncronExternal

Operasjoner i A2

 • MigratePolicy
  • Denne metoden fases ut. Tjenesteeier vil kunne oppdatere og publidere regler (policies) for tjenester i Studio, les mer her