ArchiveExternal

Her beskrives migreringsløpet SOAPtjenestene som ligger under ArchiveExternal-endepunktet

På denne siden:

Arkiv

Tjenesten benyttes for å hente ut arkiverte element i innboksen til bruker i Altinn 2.

Det vil bli utviklet ny arbeidsflate for meldingsboks i Altinn. Dette arbeidet er i en oppstartsfase og fremdrift kan følges her.

I forbindelse med modernisering av Altinn 2 så blir det også utviklet en ny tjeneste foreløpig kalt Dialogporten". Dialogporten har som hensikt å bli en felles nasjonal arbeidsflate for både API- og GUI-konsumenter av offentlige tjenester.

Ny funksjonalitet og API blir utviklet i 2025 i Altinn 3.

 • Se beskrivelse av den nye tjenesten her: lenke kommer
 • se beskrivelse av de nye APIene: lenke kommer

/ArchiveExternal/ReporteeArchiveExternal​

Brukes av bare Sluttbrukersystem.

Operasjoner i A2

 • GetArchivedCorrespondenceBasic​
 • GetArchivedFormTask​
 • GetAttachmentData​
 • GetArchivedCorrespondence​

Alle disse operasjonene fases ut slik de nå er og erstattes av nye REST API med nytt design

/ArchiveExternal/ServiceOwnerArchiveExternal​

Brukes av bare Tjenesteeiere.

Operasjoner i A2

 • GetArchivedFormTaskBasic​
 • GetArchiveShipmentStatusExternalBasic​
 • /ArchiveExternal/ServiceOwnerArchiveExternalStreamed​
 • GetAttachmentDataStreamedBasic​

Alle disse operasjonene fases ut slik de nå er og erstattes av nye REST API med nytt design

Mottak av skjema hos tjenesteeier

Tjenesten benyttes av tjenesteeier for å hente ned skjema de har mottat fra brukere i Altinn.

Skjema i Altinn 2 fases nå ut og utvikles på nytt i Altinn 3. Det er den offentlige etaten som eier skjema som er ansvarlig for dette og bestemmer når dette skjer. Her finner dere informasjon om APIene for APPs som er flyttet til Altinn 3 og her er veiledning for hvordan man utvikler APPs i Altinn3.

/ArchiveExternal/DownloadQueueExternal​

Brukes av bare Tjenesteeiere.​

Operasjoner i A2

 • GetArchivedFormTaskBasicDQ.​
 • GetDownloadQueueItems​
 • GetFormSetPdfBasic​
 • PurgeItem​

Alle disse operasjonene fases ut slik de nå er og erstattes av nye REST API med nytt design