NB! Dokumentasjonen på dette nettstedet er for en løsning som skal avvikles innen juni 2026. Dokumentasjon for ny løsning finner du her.

ArchiveExternal

Her beskrives migreringsløpet SOAPtjenestene som ligger under ArchiveExternal-endepunktet

På denne siden:

Arkiv

Tjenesten benyttes for å hente ut arkiverte element i innboksen til bruker i Altinn 2.

/ArchiveExternal/ReporteeArchiveExternal​

Brukes av bare Sluttbrukersystem.

Operasjoner i A2

 • GetArchivedCorrespondenceBasic​
 • GetArchivedFormTask​
 • GetAttachmentData​
 • GetArchivedCorrespondence​

SOAP-API-ene vil ikke videreføres i Altinn 3. Se informasjon om migrering av meldingsboks-APIer i REST.

/ArchiveExternal/ServiceOwnerArchiveExternal​

Brukes av bare Tjenesteeiere.

Operasjoner i A2

 • GetArchivedFormTaskBasic​
 • GetArchiveShipmentStatusExternalBasic​
 • /ArchiveExternal/ServiceOwnerArchiveExternalStreamed​
 • GetAttachmentDataStreamedBasic​

SOAP-API-ene vil ikke videreføres i Altinn 3. Se informasjon om migrering av meldingsboks-APIer i REST.

Dialogporten vil tilby tjenesteeier-API-er for å administrere dialoger.

Teknisk dokumentasjon for intergrasjoner mot Dialogporten (både sluttbruker-API og tjenesteeier-API) er under utarbeidelse og vil bli tilgjengeliggjort på Altinn Docs

Mottak av skjema hos tjenesteeier

Tjenesten benyttes av tjenesteeier for å hente ned skjema de har mottat fra brukere i Altinn.

Skjema i Altinn 2 fases nå ut og utvikles på nytt i Altinn 3. Det er den offentlige etaten som eier skjema som er ansvarlig for dette og bestemmer når dette skjer. Her finner dere informasjon om APIene for APPs som er flyttet til Altinn 3 og her er veiledning for hvordan man utvikler APPs i Altinn3.

/ArchiveExternal/DownloadQueueExternal​

Brukes av bare Tjenesteeiere.​

Operasjoner i A2

 • GetArchivedFormTaskBasicDQ.​
 • GetDownloadQueueItems​
 • GetFormSetPdfBasic​
 • PurgeItem​

Alle disse operasjonene fases ut slik de nå er og erstattes av nye REST API med nytt design.