Migreringsstrategi for SOAP-API

Her finner du foreløpig plan for hva som skjer med SOAP API for sluttbrukersystem og tjenesteeiere i overgangen mellom Altinn 2 og Altinn 3. Planen vil bli endret underveis.

Disse sidene er under konstruksjon

SOAP tjenester videreføres ikke i Altinn 3

Altinn 2 tilbyr i dag API på både SOAP og REST. Det er besluttet at man ikke vil videreføre SOAP grensesnitt på Altinn 3 plattformen. Alle som i dag benytter SOAP må derfor forberede seg på at de er nødt til å gå over til REST.

Vi anbefaler de som i dag benytter SOAP å vente med å ta i bruk REST til nye REST-API i Altinn 3 er tilgjengelig i Altinn 3.

 • ArchiveExternal

  Her beskrives migreringsløpet SOAPtjenestene som ligger under ArchiveExternal-endepunktet

 • AuthenticationExternal

  Her beskrives migreringsløpet SOAPtjenestene som ligger under Authentication-endepunktet

 • AuthorizationExternal

  Her beskrives migreringsløpet for SOAPtjenestene som ligger under AuthorizationExternal-endepunktet

 • IntermediaryExternal

  Her beskrives migreringsløpet SOAPtjenestene som ligger under Intermediary-endepunktet

 • RegisterExternal

  Her beskrives migreringsløpet SOAPtjenestene som ligger under RegisterExternal-endepunktet

 • ServiceEngineExternal

  Her beskrives migreringsløpet SOAPtjenestene som ligger under ServiceEngineExternal-endepunktet