Endringer i REST-API for validering av mottaker

Her finner du foreløpig plan for hva som skjer med tjenester for validering av mottaker via REST API for tjenesteeiere i overgangen mellom Altinn 2 og Altinn 3. Planen vil bli endret underveis.

Eksisterende REST API i Altinn 2 er dokumentert her

Notifications

Tjenesten benyttes til å validere mottaker av melding og varsel, se beskrivelse av tjenesten.

NOTIFICATIONS REST-api for tjenesteeiere

Notifications-tjenesten

Hva skjer med tjenesten?

Denne tjenesten erstattes av ny tjenester i Altinn 3.

Funksjonalitet og API blir utviklet i løpet av 2024 i Altinn 3.

Se beskrivelse av den nye tjenesten her.

Hvilke konsekvenser har dette for konsumenter

Beskrives senere.

Tjenester og API i Altinn 3 som erstatter eksisterende API-tjeneste

Beskrives senere.