Endinger i REST-API for Tjenesteeierstyrt rettighetesregister (SRR)

Her finner du foreløpig plan for hva som skjer med tjenester i Tjenesteeierstyrt rettighetesregister (SRR)i REST API for tjenesteeiere i overgangen mellom Altinn 2 og Altinn 3. Planen vil bli endret underveis.

Eksisterende REST API i Altinn 2 er dokumentert her

SrrRight

Tjenesten benyttes av tjenesteeier for å oppdatere regler i Tjenesteeierstyrt rettighetsregister (SRR). SRRRIGHT REST-api for tjenesteeiere

Hva skjer med tjenesten?

Denne tjenesten erstattes med Resourceowner Rights Register (RRR) i Altinn 3 og det blir utviklet nye API for å oppdatere/hente ut informasjon om reglene.

SrrRight API i Altinn 2 vil ikke inneholde informasjon om regler i RRR i Altinn 3.

Funksjonalitet og API forventes levert Q1-Q4 2023 i Altinn 3 i forbindelse med roadmap-issue Klargjøre Altinn 3 for migrering av lenketjenester.

  • Se beskrivelse av den nye tjenesten her
  • se beskrivelse av de nye APIene her

Hvilke konsekvenser har dette for tjenesteeier

Tjenesteeiere må ta i bruk nye API for å oppdatere/hente ut informasjon om reglene registert i RRR før de flytter sine tjenester fra Altinn 2 til Altinn 3.

Tjenester og API i Altinn 3 som erstatter eksisterende API-tjeneste

Beskrives senere.