Endinger i REST-API for events knyttet til Correspondence av mottaker

Her finner du foreløpig plan for hva som skjer med REST API for tjenester for events knyttet til Correspondence som tjenesteeiere benytter i overgangen mellom Altinn 2 og Altinn 3. Planen vil bli endret underveis.

Eksisterende REST API i Altinn 2 er dokumentert her

Events

Tjenesten benyttes til å sjekke status på Correpondence i Altinn 2.

EVENTS REST-api for tjenesteeiere

Events-tjenesten

Hva skjer med tjenesten?

Tjeneste for å sende meldinger/digital post vil bli utviklet på nytt i Altinn 3. Da vil det også tilbys nye API-tjenester for å sjekke status på meldinger som er sendt.

Ny funksjonalitet og API blir utviklet i løpet av 2024 i Altinn 3.

  • Se beskrivelse av den nye tjenesten her: lenke kommer senere

Hvilke konsekvenser har dette for konsumenter

Beskrives senere.

Tjenester og API i Altinn 3 som erstatter eksisterende API-tjeneste

Beskrives senere.