NB! Dokumentasjonen på dette nettstedet er for en løsning som skal avvikles innen juni 2026. Dokumentasjon for ny løsning finner du her.

Endinger i REST-API for Kontaktinformasjon om virksomheter

Her finner du foreløpig plan for hva som skjer med tjenester for å hente ut Kontaktinformasjon om virksomheter via REST API for tjenesteeiere i overgangen mellom Altinn 2 og Altinn 3. Planen vil bli endret underveis.

Eksisterende REST API i Altinn 2 er dokumentert her

Organizations

Tjenesten benyttes til å hente ut hvilke kontaktinformasjon om virksomheter. ORGANIZATIONS REST-api for tjenesteeiere

Hva skjer med tjenesten?

Denne erstattes av ny for å hente ut informasjon om virksomheters kontaktinformasjon i Altinn 3.

Funksjonalitet og API forventes utviklet i 2025 i Altinn 3.

Hvilke konsekvenser har dette for konsumenter

Beskrives senere.

Tjenester og API i Altinn 3 som erstatter eksisterende API-tjeneste

Beskrives senere.