Endringer i REST API for Formidlingstjenesten for sluttbrukersystem

Siden er under konstruksjon - Her finner du foreløpig plan for hva som skjer med API tjenester for Formidlingstjenester for Sluttbrukersystem i overgangen mellom Altinn 2 og Altinn 3. Planen vil bli endret underveis.

Siden er under konstruksjon

BrokerService

API tilbyr operasjoner for å slå opp informasjon om brukers profil BROKERSERVICE REST-api for tjenesteeiere

Hva skjer med tjenesten?

Tjenesten benyttes for å opprette/hente/sende Brokerservice. Denne erstattes av nye REST api for Brokerservice i Altinn 3.

Funksjonalitet og API forventes levert Q1 2024 i Altinn 3.

  • Se beskrivelse av den nye tjenesten her: lenke kommer senere
  • se beskrivelse av de nye APIene her: lenke kommer senere

Hvilke konsekvenser har dette for konsumenter

Beskrives senere.

Tjenester og API i Altinn 3 som erstatter eksisterende API-tjeneste

Beskrives senere.