Endringer i REST API for Profil for sluttbrukersystem

Siden er under konstruksjon - Her finner du foreløpig plan for hva som skjer med Profil API for Sluttbrukersystem i overgangen mellom Altinn 2 og Altinn 3. Planen vil bli endret underveis.

Siden er under konstruksjon

Profile

API tilbyr operasjoner for å slå opp informasjon om brukers profil PROFILE REST-api for tjenesteeiere

Hva skjer med tjenesten?

I forbindelse med overgang til Altinn 3 vil det utvikles nye tjenester for å hente ut informasjon om brukers profil. Dette arbeidet er ennå ikke staret opp.

Funksjonalitet og API forventes levert Q4 2023 i Altinn 3 i forbindelse med roadmap-issue Nye fullmaktsgrupper for virksomheter og Ny brukerflate for tilgangsstyring for virksomheter.

  • Se beskrivelse av den nye tjenesten: lenke kommer senere
  • se beskrivelse av de nye APIene: lenke kommer senere

Hvilke konsekvenser har dette for konsumenter

Sluttbrukersystem må ta i bruk nye API for å hente ut informasjon (metadata) om fullmaktsgruppene

Tjenester og API i Altinn 3 som erstatter eksisterende API-tjeneste

Beskrives senere.