NB! Dokumentasjonen på dette nettstedet er for en løsning som skal avvikles innen juni 2026. Dokumentasjon for ny løsning finner du her.

Endringer i REST API for Metadata for sluttbrukersystem

Her finner du foreløpig plan for hva som skjer med Metadata API for Sluttbrukersystem i overgangen mellom Altinn 2 og Altinn 3. Planen vil bli endret underveis.

Metadata

MetadataAPI

Migreringsstrategi

Metadata apiet i Altinn 2 viser hvilke tjenester som er tilgjengelig i løsnignen og metadata om disse. I Altinn 3 vil teneste-begrepet byttes ut med begrepet “ressurser” og ressursene vil finnes i et ressursregister

I tilegg finnes en egen oversikt over apper (skjema) som i dag allerede kjører på Altinn 3 plattformen. Informasjon om disse finnes i dag ikke i det nye ressursregisteret. På sikt vil informasjon om apper i Altinn 3 også registreres som ressurser i Altinn 3 sitt ressursregister.

Hvilke konsekvenser har dette for konsumenter

Dette API vil være tilgjenelig hele tiden, men etterhvert som tjenester flytter fra Altinn 2 til Altinn 3 så må man ta i bruk tilsvarende men nye API i Altinn 3

Tidsplan

Nytt API for Ressurs er etablert og under fortsatt utvikling. Det vil fortløpende legges til rette for migrering av nye ressurstyper. I løpet av 2024 vil man ha lagt til rette for migrering av alle tjenestetyper fra A2 til A3.

Tjenester og API i Altinn 3 som erstatter eksisterende API-tjeneste

Følgene API finnes i Altinn 3 for å slå opp metadata om tjenester som er migrert