Endringer i REST API for Meldingsboks for sluttbrukersystem

Her finner du foreløpig plan for hva som skjer med Meldingsboks API for Sluttbrukersystem i overgangen mellom Altinn 2 og Altinn 3. Planen vil bli endret underveis.

Siden er under konstruksjon

Følgende tjenester i REST API for sluttbrukersystem tilbyr funksjonalitet for meldingsboks:

Message

MESSAGES REST-api for tjenesteeiere

RoleDefinitions-tjenesten

Attachement

ATTACHMENTS REST-api for tjenesteeiere

Attachments-tjenesten

Forms

FORMS REST-api for tjenesteeiere

Forms-tjenesten

Følende REST-api tjenester finnes i dag knyttet til meldingsboks i Altinn 2: Se her for dokumentasjon av eksisterende tjenester.

 • Arkivere - Operasjoner for å arkivere meldinger
 • Bekrefte - Operasjoner for å bekrefte mottak av meldinger
 • Hente - Operasjoner for å lese i meldingsboks og arkiv
 • Oppdatere - Operasjoner for å oppdatere elementer i meldingsboksen.
 • Sende inn - Operasjoner for å sende inn meldinger
 • Signere - Operasjoner for å signere innsending
 • Slette - Operasjoner for å slette meldinger, underskjema og vedlegg
 • Validere - Operasjoner for å validere skjemasett
 • Betale - Oerasjoner for å sende bruker til betaling knyttet til melding

Hva skjer med tjenestene?

For skjematjenester som allerede er flyttet til Altinn 3: Det er i dag ikke mulig å hente ut informasjon om skjemainstanser eller utføre operasjoner på disse fra Altinn 2 APIene. For sluttbrukersystem som skal integrere seg mot skjema som er allerede flyttet så anbefaler vi at dere tar kontakt med tjenesteeier for mer informasjon. Generell informasjon om de nye apiene for å sende inn skjema i Altinn 3 finner dere her

Det vil bli utviklet ny arbeidsflate for meldingsboks i Altinn. Dette arbeidet er i en oppstartsfase og fremdrift kan følges her.

I forbindelse med modernisering av Altinn 2 så blir det også utviklet en ny tjeneste foreløpig kalt Dialogporten. Mer informasjon om dialogporten kan du finne her". Dialogporten har som hensikt å bli en felles nasjonal arbeidsflate/meldingsboks for både API- og GUI-konsumenter av offentlige tjenester.

Ny funksjonalitet og API blir utviklet i 2025 i Altinn 3.

 • Se beskrivelse av den nye tjenesten her: lenke kommer senere
 • se beskrivelse av de nye APIene: lenke kommer senere

Hvilke konsekvenser har dette for konsumenter

Beskrives senere.

Tjenester og API i Altinn 3 som erstatter eksisterende API-tjeneste

Beskrives senere.