Endringer i REST API for Innsynstjenester for sluttbrukersystem

Her finner du foreløpig plan for hva som skjer med Innsyns API for Sluttbrukersystem i overgangen mellom Altinn 2 og Altinn 3. Planen vil bli endret underveis.

Siden er under konstruksjon

LookUp

API tilbyr tjeneste for oppslag i datakilder som ligger utenfor Altinn 2. LOOKUP REST-api for tjenesteeiere

Hva skjer med tjenestene?

Lookup tjenester i Altinn 2 vil etterhvert flyttes over til Altinn 3 av tjenesteeierne.

For sluttbrukersystem som skal integrere seg mot innsynstjenester som flyttes så anbefaler vi at dere tar kontakt med tjenesteeier for mer informasjon. Generell informasjon om de nye apiene for å sende inn skjema i Altinn 3 finner dere her

Hvilke konsekvenser har dette for konsumenter

Beskrives senere.

Tjenester og API i Altinn 3 som erstatter eksisterende API-tjeneste

Beskrives senere.