Endinger i REST API for autorisasjon for sluttbrukersystem

Her finner du foreløpig plan for hva som skjer med autorisasjons API for Sluttbrukersystem i overgangen mellom Altinn 2 og Altinn 3. Planen vil bli endret underveis.

På denne siden:

Siden er under konstruksjon

RoleDefinitions

API tilbyr operasjoner for å slå opp informasjon om roller i Altinn 2. ROLEDEFINITIONS REST-api for tjenesteeiere

Hva skjer med tjenesten?

I forbindelse med overgang til Altinn 3 erstattes dagens Altinn roller med nye fullmaktsgrupper, se mer informasjon her. Det blir utviklet nye API for å hente ut informasjon om de nye fullmaktsgruppene i Altinn 3.

Roledefinition-API i Altinn 2 vil ikke inneholde informasjon om fullmaktsgruppene i Altinn 3.

Funksjonalitet og API forventes levert Q4 2023 i Altinn 3 i forbindelse med roadmap-issue Nye fullmaktsgrupper for virksomheter og Ny brukerflate for tilgangsstyring for virksomheter.

 • Se beskrivelse av den nye tjenesten her
 • se beskrivelse av de nye APIene her

Hvilke konsekvenser har dette for konsumenter

Sluttbrukersystem må ta i bruk nye API for å hente ut informasjon (metadata) om fullmaktsgruppene

Tjenester og API i Altinn 3 som erstatter eksisterende API-tjeneste

Beskrives senere.

Rights

API tilbyr tjenester for å opprette og administrere enkeltrettigheter mellom bruker og avgiver RIGHTS REST-api for tjenesteeiere

Denne tjenesten erstattes av Accessmanagement komponenten i Altinn 3.

I en overgangsfase vil det være mulig for sluttbrukersystem å bruke Altinn 2 API for å opprette/administrere enkeltrettigheter for både tjenester som kjører på Altinn 2 og Altinn 3 plattformen. Tilsvarende vil nye API i Altinn 3 for sluttbrukersystem kunne opprette/administrere enkeltrettigheter for både tjenester som kjører på Altinn 2 og Altinn 3 plattformen.

Funksjonalitet og API forventes levert Q1-Q4 2024 i Altinn 3 i forbindelse med roadmap-issue Klargjøre Altinn 3 for migrering av lenketjenester.

 • Se beskrivelse av den nye tjenesten her
 • se beskrivelse av de nye APIene her

Hvilke konsekvenser har dette for konsumenter

I løpet av 2025 vil alle tjenester være flyttet fra Altinn 2 til Altinn 3.

Før juni 2026 må sluttbrukersystem ha tatt i bruk nye API som tilbys i Altinn 3.

Tjenester og API i Altinn 3 som erstatter eksisterende API-tjeneste

Beskrives senere.

Roles

API tilbyr tjenester for å hente ut informasjon om og slette roller en bruker har. RIGHTS REST-api for tjenesteeiere

Hva skjer med tjenesten?

I forbindelse med overgang til Altinn 3 erstattes dagens Altinn roller med nye fullmaktsgrupper, se mer informasjon her.

Det blir utviklet nye API for å hente ut informasjon om hvilke fullmaktsgrupper en bruker har fått i Altinn 3. Det er ikke endelig bestemt hva som vil skje med ROLES API i Altinn 2 når de nye tilgangsgruppene innføres.

Funksjonalitet og API forventes levert Q4 2024 i Altinn 3 i forbindelse med roadmap-issue Nye fullmaktsgrupper for virksomheter og Ny brukerflate for tilgangsstyring for virksomheter.

 • Se beskrivelse av den nye tjenesten her
 • Se beskrivelse av de nye APIene her

Hvilke konsekvenser har dette for konsumenter

Beskrives senere.

Tjenester og API i Altinn 3 som erstatter eksisterende API-tjeneste

Beskrives senere.

Reportee

API tilbyr tjenester for å hente ut hvilke avgivere en bruker kan representere. REPORTEE REST-api for tjenesteeiere

Hva skjer med tjenesten?

Denne tjenesten erstattes av Accessmanagement komponenten i Altinn 3.

I en overgangsfase så vil sluttbrukersystem kunne spørre både eksisterende API i Altinn 2 og nye API i Altinn 3 for å hente ut liste over alle avgivere en bruker kan opptre på vegne av, uavhengig av om tjeneste- eller rolle/fullmaktsdelegeringen er registert i Altinn 2 eller Altinn 3.

Funksjonalitet og API forventes levert Q1-Q4 2023 i Altinn 3 i forbindelse med roadmap-isssue Klargjøre Altinn 3 for migrering av lenketjenester

 • Se beskrivelse av den nye tjenesten her
 • se beskrivelse av de nye APIene her

Hvilke konsekvenser har dette for konsumenter

I løpet av 2025 vil alle tjenester være flyttet fra Altinn 2 til Altinn 3.

Før juni 2026 må sluttbrukersystem ha tatt i bruk nye API som tilbys i Altinn 3.

Tjenester og API i Altinn 3 som erstatter eksisterende API-tjeneste

Beskrives senere.

Organizations

API tilbyr tjeneste for å hente ut liste over organisasjoner en annen organisasjon kan representere ORGANIZATIONS REST-api for tjenesteeiere

Hva skjer med tjenesten?

Denne tjenesten erstattes av Accessmanagement komponenten i Altinn 3.

Det er foreløpig ikke avklart hva som skjer med denne tjenesten.

Funksjonalitet og API forventes levert Q1-Q4 2023 i Altinn 3 i forbindelse med roadmap-isssue Klargjøre Altinn 3 for migrering av lenketjenester

 • Se beskrivelse av den nye tjenesten her
 • se beskrivelse av de nye APIene her

Hvilke konsekvenser har dette for konsumenter

I løpet av 2025 vil alle tjenester være flyttet fra Altinn 2 til Altinn 3.

Før juni 2026 må sluttbrukersystem ha tatt i bruk nye API som tilbys i Altinn 3.

Tjenester og API i Altinn 3 som erstatter eksisterende API-tjeneste

Beskrives senere.

Delegations

API tilbyr tjenester for å hente ut hvilke avgivere en bruker kan representere og administrasjon av enkeltrettigheter og roller. DELEGATIONS REST-api for tjenesteeiere

Hva skjer med tjenesten?

Denne tjenesten erstattes av Accessmanagement komponenten i Altinn 3.

I en overgangsfase så vil sluttbrukersystem kunne spørre både eksisterende API i Altinn 2 og nye API i Altinn 3 uavhengig av om tjeneste- eller rolle/fullmaktsdelegeringen er registert i Altinn 2 eller Altinn 3.

Funksjonalitet og API forventes levert Q1-Q4 2023 i Altinn 3 i forbindelse med roadmap-isssue Klargjøre Altinn 3 for migrering av lenketjenester

 • Se beskrivelse av den nye tjenesten her
 • se beskrivelse av de nye APIene her

Hvilke konsekvenser har dette for konsumenter

I løpet av 2025 vil alle tjenester være flyttet fra Altinn 2 til Altinn 3.

Før juni 2026 må sluttbrukersystem ha tatt i bruk nye API som tilbys i Altinn 3.

Tjenester og API i Altinn 3 som erstatter eksisterende API-tjeneste

Beskrives senere.

DelegationRequest

API tilbyr tjenester for opprette og hente ut informasjon om rettighetesforespørsler. DELEGATIONREQUEST REST-api for tjenesteeiere

Denne tjenesten erstattes med Accessmanagement komponenten i Altinn 3 og det blir utviklet nye API for å registrere rettighetsforespørsler.

I dag er det mulig å lage èn forespørsel som kan be om få få tilgang til flere tjenester samtidig. Dette blir endret, og fra Altinn 3 er det kun mulig å opprette forespørsler på èn og èn tjeneste/ressurs.

Det vil i Altinn 3 være støtte for å lage forespørsler både til rettigheter til tjeneste samt til å kunne og be om å få fullmaktsgrupper fra en angitt avgiver.

Funksjonalitet og API forventes levert Q1-Q4 2023 i Altinn 3 i forbindelse med roadmap-issue Klargjøre Altinn 3 for migrering av lenketjenester.

 • Se beskrivelse av den nye tjenesten her
 • se beskrivelse av de nye APIene her

Hvilke konsekvenser har dette for tjenesteier

Beskrives senere.

Tjenester og API i Altinn 3 som erstatter eksisterende API-tjeneste

Beskrives senere.

Samtykketjeneste

Tilbyr API tjenester for å opprette og bruke samtykker i Samtykketjenesten

Det er foreløpig uklart hvilken ny løsning som blir valgt for samtykketjenesten.

Funksjonalitet og API forventes levert Q1-Q4 2023 i Altinn 3 i forbindelse med roadmap-issue Klargjøre Altinn 3 for migrering av Samtykketjenester.

 • Se beskrivelse av den nye tjenesten her: informasjon kommer senere.
 • se beskrivelse av de nye APIene her: informasjon kommer senere.

Token

Tjenesten tilbyr operasjoner knyttet til access tokens og logging av bruk av samtykketjenesten TOKEN REST-api for tjenesteeiere

Hvilke konsekvenser har dette for konsumenter

Beskrives senere.

Tjenester og API i Altinn 3 som erstatter eksisterende API-tjeneste

Beskrives senere.

ConsentRequest

Tjenesten tilbyr operasjoner for å be om samtykke. CONSENTREQUEST REST-api for tjenesteeiere

Hvilke konsekvenser har dette for konsumenter

Beskrives senere.

Tjenester og API i Altinn 3 som erstatter eksisterende API-tjeneste

Beskrives senere.