NB! Dokumentasjonen på dette nettstedet er for en løsning som skal avvikles innen juni 2026. Dokumentasjon for ny løsning finner du her.

Endinger i REST API for autentisering og virsomhetsbrukere for sluttbrukersystem

Her finner du foreløpig plan for hva som skjer med autentiserings- og virsomhetsbruker API for Sluttbrukersystem i overgangen mellom Altinn 2 og Altinn 3. Planen vil bli endret underveis.

På denne siden:

Siden er under konstruksjon

Authentication

Tjenesten benyttes for autentisere brukere med SNN/brukernavn og Altinn-passord. AUTHENTICATION REST-api for tjenesteeiere

Hva skjer med tjenestene?

Pålogging med Altinn-passord fases ut med Altinn 2. Fra Altinn 3 tilbys pålogging av brukere via maskinporten eller IDporten

Hvilke konsekvenser har dette for konsumenter

Alle konsumenter må ta i bruk nye autentiseringsmekanismer for sine brukere i overgangen til Altinn 3 API.

Tjenester og API i Altinn 3 som erstatter eksisterende API-tjeneste

Personer autentiseres ved hjelp av ID-porten Virksomhetsbrukere autentiserers ved hjelp av virksomhetsbrukere via Maskinporten.

Se Authentication API for overordnet informasjon om API autentisering.

EnterpriseUsers

Tjenesten benyttes for å opprette og vedlikeholde virksomhetsbruker. ENTERPRISEUSERS REST-api for tjenesteeiere

Hva skjer med tjenestene?

EnterpriseUsers (Virksomhetsbruker) vil i Altinn 3 erstattes av konseptet “systembruker” som er under utvikling.

Det antas at dagens EnterpriseUsers konverteres til nye systembrukere i Altinn 3

Ny funksjonalitet og API blir utviklet i 2025 i Altinn 3.

  • Se beskrivelse av den nye tjenesten her: lenke kommer senere
  • se beskrivelse av de nye APIene: lenke kommer senere

Hvilke konsekvenser har dette for konsumenter

Beskrives senere.

Tjenester og API i Altinn 3 som erstatter eksisterende API-tjeneste

Beskrives senere.