Migreringsstrategi for REST-API for sluttbrukersystem

Her finner du foreløpig plan for hva som skjer med REST API for sluttbrukersystem i overgangen mellom Altinn 2 og Altinn 3. Planen vil bli endret underveis.

Disse sidene er under konstruksjon

Altinn vil i første omgang hovedsaklig støtte JSON format i REST-apiene som utvikles.

Noen nye API vil være forholdsvis enkelt å ta i bruk og vil kreve lite endring i systemer som bruker APIene. Men det vil også være tilfeller hvor nye API-tjenester endres mye og hvor det kreves større tilpasninger i systemer som konsumerer API. I disse tilfellene vil vil beskrive hva endringene går ut på under beskrivelse av strategi for de ulike API-tjenestene.