Planer for modernisering og migrering av API i Altinn

Her finner du foreløpig plan for hva som skjer med API i forbindelse med modernisering av Altinn som skjer i perioden 2021 - 2025. Planen vil bli endret underveis.

På denne siden:

Disse sidene er under konstruksjon

Innledning

På disse sidene vil du finne oversikt over alle API-tjenestene som er i bruk i Altinn 2 i dag og som påvirkes av overgangen mellom Altinn 2 (dagens løsning) og Altinn 3 (ny løsning). Vi har delt API opp i to ulike brukergrupper og du finner migreringsstrategi for de ulike API-enedpunktene der:

  • API-Tjenester for sluttbrukersystem
  • API-Tjenester for tjenesteeiere i Altinn

Ulike migrerings strategier for ulike API

Som en hovedregel så vil alle eksisterende API i Altinn 2 fortsette å fungere så lenge Altinn 2 plattformen er i drift. Altinn 2 plattformen slås av senest juni 2026.

Disse APIene vil som en hovedregel kun ha tilgang til informasjon fra Altinn 2 plattformen. Etterhvert som tjenesteeier flytter sine ulike tjenester ut fra Altinn 2, så vil det være begrenset om man får ut nødvendig informasjon fra APIene ettersom tjenestene forsvinner fra Altinn 2.

For API finnes 2 hovedstrategier i overgang mellom Altinn 2 og Altinn 3:

  1. API tjenesten videreføres ikke i den form den er og nye API må tas i bruk når tjenester som systemet er avhengig av flyttes fra Altinn 2 til Altinn 3
  2. Det tilbys overgangsløsning for Altinn 2 APIer som igjen henter/endrer nødvendig informasjon fra/i Altinn 3. Disse vil være tilgjengelig i en overgangsfase og slås av på senere tidspunkt. Disse APIene vil som en hovedregel kunne hente ut informasjon om tjenester fra både Altinn 2 eller Altinn 3 plattformen. Overgangsløsninger kan f eks kreve at konsument må åpne brannmurer eller endrer adresse for kall som gjøres mot API.
Noen nye API vil være forholdsvis enkelt å ta i bruk og vil kreve lite endring i systemer som bruker APIene. Men det vil også være tilfeller hvor nye API-tjenester endres mye og hvor det kreves større tilpasninger i systemer som konsumerer API. I disse tilfellene vil vil beskrive hva endringene går ut på under beskrivelse av strategi for de ulike API-tjenestene.

SOAP tjenester videreføres ikke

Altinn 2 tilbyr i dag API på både SOAP og REST. Det er besluttet at man ikke vil videreføre SOAP grensesnitt på Altinn 3 plattformen. Alle som i dag benytter SOAP må derfor forberede seg på at de er nødt til å gå over til REST.

Vi anbefaler de som i dag benytter SOAP i Altinn 2 til å vente med å ta i bruk REST til nye REST-API er tilgjengelig i Altinn 3.

Autentisering via Maskinporten blir innført for alle API i Altinn 3

Alle REST-api i Altinn 3 vil benytte Maskinporten som autentiseringsmekanisme. Det vil ikke være mulig å benytte virksomhetssertifikatpålogging direkte mot Altinn 3 REST-api, slik man har mulighet til i Altinn 2.

Hva skjer med API for Sluttbrukersystem?

Disse APIene kan benyttes for å integrere fagsystemer mot Altinn som benyttes hos sluttbrukere. Disse fagsysteme kan typisk være regnskapssystem, HR system, landbrukssystem, post/arkiv system eller lignende.

For å benytte disse APIene trengs en pålogget bruker som gir fagsystemet tilgang til å hente data på deres vegene i Altinn.

Hva skjer med API for Tjenesteeier?

Disse APIene kan kun benyttes av offentlige virksomheter som har avtale om bruk av Altinn.

Det er tjenesteeier som autentiseres i kall mot API og kan hente ut informasjon om en oppgitt bruker. Tjenesteeier kan kun hente ut informasjon om bruker som er nødvendig for å kunne utføre offentlig myndighetsutøvelse/tjenesteyting.