Flere sider i skjema

Hvordan sette opp skjema med flere sider

På denne siden:

Oppsett av flere sider kan gjøres enten manuelt (som beskrevet under) eller direkte i skjema-editoren i Altinn Studio. Merk at siste side sluttbruker var innom nå caches slik at man kommer tilbake til denne siden når appen lastes inn på nytt.

Oppsett

For å få funksjonalitet for flere sider i skjema, nuget-versjon til pakkene app’en bruker oppgraderes til versjon 1.2.0-alpha eller nyere. Se instrukser for hvordan det gjøres her.

Flere sider i skjema (innenfor samme prosess-task) støttes ved å dele opp dagens layout-fil App/ui/FormLayout.json i en fil per side. Filene må legges i en mappe App/ui/layouts. Hver layout-fil må bruke samme format som den eksisterende FormLayout.json filen. F.eks.:

|- App/
 |- ui/
  |- layouts/
   |- side1.json
   |- side2.json
   |- side3.json

Anbefalt fremgangsmåte så lenge det er behov for å sette det opp manuelt, er å bruke ui-editoren i Altinn Studio for å legge inn alle komponentene inn i FormLayout.json, for å så kopiere de ut i sine respektive layout-filer, en for hver side man ønsker. FormLayout.json kan enten få nytt navn under layouts-mappen, eller slettes.

Merk: FormLayout.json må enten flyttes (evt med nytt navn) inn i layouts-mappen, eller slettes. Dersom man har den gamle FormLayout.json-filen under App/ui-mappen som tidligere, vil kun denne brukes og alle filer under App/ui/layouts-mappen ignoreres.

Navigering videre til neste side skjer via en navigerings-knapp. Denne må legges til manuelt i hver layout-fil hvor man ønsker navigering fremover. Navigering tilbake til forrige side gjøres via tilbake-pil i venstre hjørnet. Denne knappen vises alltid så lenge det er en side å gå tilbake til, og er ikke en del av layout-filen. Se bilde under.

Navigeringsknapper

Navigeringsknapper

Legge til knapp for navigering

Knapp for navigering legges inn i alle layout-filer der det er behov. Om man ønsker at den skal dukke opp nederst på siden, må den legges inn nederst i layout-filen. Eksempel vises under

{
 "id": "nav-page2",
 "type": "NavigationButtons",
 "textResourceBindings": {
  "next": "next",
  "back": "back"
 },
 "dataModelBindings": {}
}

Det er også mulighet for å vise en tilbake-knapp sammen med neste-knappen, ved å legge til parameteren "showBackButton": true på komponenten.

Navigeringsknapper med tilbakeknapp

Navigeringsknapper med tilbakeknapp

Parameter Beskrivelse
id Unik ID, tilsvarende som for alle andre skjemakomponenter.
type Må være "NavigationButtons"
textResourceBindings Setter man parametre next (og evt. back) her, vil man kunne overstyre med egne tekster som vises på knappen(e). Se eksempel over.
showBackButton Valgfri. Gjør at 2 knapper (tilbake/neste) vises i stedet for bare en (neste).

Rekkefølge

Standard rekkefølge for sidene er alfabetisk. Utover det kan man navngi hver side som man ønsker, det er da filnavnet som gjelder her. For å sikre at sidene kommer i ønsket rekkefølge kan man f.eks. sette en prefix med tall foran sidenavnet i filnavn. F.eks:

|- App/
 |- ui/
  |- layouts/
   |- 1.firstPage.json
   |- 2.secondPage.json
   |- 3.aFinalPage.json

Det er også mulig å styre rekkefølgen på sidene ved hjelp av Settings.json under App/ui/. Dette gjøres på følgende vis:

{
 "pages": {
  "order": ["side2", "side1"]
 }
}

Her vil sidene da vises i rekkefølgen spesifisert i pages.order. Om denne array’en ikke settes i repo så vil man bruke alfabetisk rekkefølge som utgangspunkt for rekkefølgen på sidene.

Funksjonalitet for å kunne dynamisk bestemme hvilken side som er neste er ikke noe som støttes i denne versionen av funksjonaliteten.

Validering ved sidebytte

Det er mulig å trigge validering i det brukeren prøver å bevege seg til neste side. Dette kan gjøres ved å legge til strengen validatePage i triggers på navigasjons-knapp komponenten. Eksempel:

{
 "id": "7cbc1c00-4c8c-42b6-bcef-12b3c4c45373",
 "type": "NavigationButtons",
 "componentType": "NavigationButtons",
 "textResourceBindings": {
  "next": "Neste",
  "back": "Tilbake"
 },
 "triggers": ["validatePage"],
 "dataModelBindings": {},
 "showBackButton": true
 }

Ved å legge til validatePage i triggers vil app-frontend kjøre valideringene på den aktuelle siden i det brukeren navigerer til neste side. Om det er feilmeldinger på siden vil brukeren bli hindret i å gå videre før dette er rettet opp. Om validatePage er lagt til som en trigger vil også id’en på siden som trigger valideringen sendes ved som en header LayoutId til valideringene som kjøres på serversiden. Dette muliggjør å skreddersy backend-valideringene basert på hvilken side brukeren trigger valideringen fra.

Det er også mulig å trigge validering på alle sider ved å legge til validateAllPages i triggers.