Flere skjema i tjeneste

Hvordan sette opp tjeneste med flere skjema.

På denne siden:

Dette er helt ny funksjonalitet. Oppsett må gjøres manuelt inntil videre. Støtte for oppsett via Altinn Studio kommer snart.

Oppsett

For å få funksjonalitet for flere skjema i tjeneste, nuget-versjon til pakkene app’en bruker oppgraderes til versjon 3.1.4 eller nyere. Se instrukser for hvordan det gjøres her.

Sentralt i løsningen er at man har flere layout-sets som består av en eller flere sider og configurasjon. Hvert layout-set består av tilsvarende filer som en skjema tjenester.

|- App/
 |- ui/
  | - layout-sets.json
  |- skjema-a/
   |- Settings.json
   |- RuleHandler.js
   |- RuleConfiguration.js
   |- layouts/
    |- side1.json
    |- side2.json
    |- side3.json
  |- skjema-b/
   |- Settings.json
   |- RuleHandler.js
   |- RuleConfiguration.js
   |- layouts/
    |- side1.json
    |- side2.json
    |- side3.json 

In layout-set.json defineres the hvilke steg i prosessen (task) hvor et gitt layout-set skulle brukes. Eksempel

{
 "sets": [
  {
   "id": "rf0002",
   "dataType": "schema_4222_160523_forms_212_20160523",
   "tasks": [
    "Task_1"
   ]
  },

  {
   "id": "superform",
   "dataType": "schema_3161_140411_forms_1549_11554",
   "tasks": [
    "Task_2"
   ]
  }
 ]
}