PDF

Hvordan konfigurere generering av PDF.

Ekskludere sider

Det er mulig å konfigurere hvilke sider man vil ha med i den genererte pdf’en ved hjelp av Settings.json under App/ui/. Dette gjøres på følgende vis:

{
  "pages": {
    "excludeFromPdf": ["side2"]
  }
}

Her vil sidene spesifisert i pages.excludeFromPdf bli ekskludert fra pdf. Om denne array’en ikke settes i repo så vil alle sidene bli med.