App brukergrensesnitt

Konfigurering av komponenter, layouts, sider, grid, etc.

 • Feltbeskrivelse

  Innstillinger for tekster knyttet til et felt.

 • Gruppering av felter

  Hvordan gruppere felter i skjema.

 • PDF

  Hvordan konfigurere generering av PDF.

 • Sporvalg

  Hvordan legge til dynamisk sporvalg i app

 • Tekster

  Hvordan legge til eller endre tekster i en app.

 • UI editor

  Hvordan bygge et skjema med UI editor i Altinn Studio.