Eksponere API

I applikasjonene kan man som utvikler legge til flere api enn det som er definert som standard api for applikasjoner utviklet i Altinn Studio

På denne siden:

Applikasjonene som utvikles i Altinn Studio baserer seg i dag på ASP.Net Core rammeverket. Dette gir høy fleksibiltet til å endre og modifisere applikasjonene.

Legge til API kontroller

For å kunne eksponere et nytt API i applikasjonen må det legges til en eller flere API kontrollere.

Nedenfor vises et eksempel fra en API controller som er lagt til i en gitt app. Her settes det opp hvilken path API skal lytte på og logikken.

using System;
using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;

namespace Altinn.App.Api.Controllers
{
  [Route("{org}/{app}/CustomApi")]
  [ApiController]
  public class CustomApiController : ControllerBase
  {
    public CustomApiController()
    {

    }

    [HttpGet("TimeInfo")]
    public async Task<ActionResult> Get()
    {
        return Ok(DateTime.Now);
    }
  }
}

Api

API response

Koden kan ses i dette repositoriet.

Hos Micorsoft kan man lese flere detaljer om mulighetene i ASP.Net cor å eksponere API.