1. Tekst

Artikkel-header

Standard :

Toppen av artikler vil som standard inneholde brødsmulesti, tittel, ingress og dato.

Tittel på siden

Ingress er et kort innledende avsnitt som vanligvis plasseres mellom overskriften og brødteksten. Ingressen brukes ofte til å "gripe" fatt i leseren, for at personen skal bli interessert i å lese resten av teksten. Den fungerer også som et visuelt skille mellom resten av teksten. Ingressen bør være lettlest og fri for vanskelige faguttrykk.


 • 
  
  <ol class="breadcrumb a-breadcrumb ">
   <li class="breadcrumb-item ">
    <a href="">Første nivå</a>
   </li>
   <li class="breadcrumb-item ">
    <a href="">Andre nivå</a>
   </li>
   <li class="breadcrumb-item breadcrumb-mobile">
    <a href="">Tredje nivå</a>
   </li>
   <li class="breadcrumb-item active">
    <a href="">Fjerde nivå som er siden du står på</a>
   </li>
  </ol>
  
  <h1 class="a-fontBold a-pageTitle ">
   Tittel på siden
  
  </h1>
  
  <p class="a-leadText " id="leadText">Ingress er et kort innledende avsnitt som vanligvis plasseres mellom overskriften og brødteksten. Ingressen brukes ofte til å "gripe" fatt i leseren, for at personen skal bli interessert i å lese resten av teksten. Den fungerer også som et visuelt skille
   mellom resten av teksten. Ingressen bør være lettlest og fri for vanskelige faguttrykk.</p>
  
  <div class="a-byline">
   Sist oppdatert 11.10.2016
  </div>
  
  <hr class="mt-2 mb-0 hidden-md-down">
  THIS IS ANGULAR CODE
  THIS IS REACT CODE

Retningslinjer for bruk

Når skal du bruke denne komponenten?

Info kommer.

Når skal du vurdere alternativer?

Info kommer.

Policies

Se theme-spesifikke policies.

Theme-spesifikke policies for Altinn

Ingen retningslinjer er lagt inn for Altinn enda.

Theme-spesifikke policies for Brønnøysundregistrene

Ingen retningslinjer er lagt inn for Brønnøysundregistrene enda.

Relevante klasser Obligatorisk Beskrivelse