Komponentbibliotek

Alle komponenter

For å kunne fremheve prioriterte interaksjonselementer på ulike sidetyper, har noen av komponentene forskjellig utforming, men samme funksjonalitet. For å oppnå en konsistent helhet er det derfor viktig at sammensettingen av komponentene følger samme retningslinjer som de eksisterende sidemalene. Her vil det komme mer detaljerte retningslinjer i løpet av kort tid.

Ingen treff