Migreringsstrategier - mykt skifte valg ()
Migreringsstrategier - mykt skifte valg
B2: Parallelle løsninger med støtte for "Altinn2-meldinger" Altinn 3
B2: Parallelle løsninger med støtte for "Altinn2-meldinger" Altinn 3 API
B2: Parallelle løsninger med støtte for "Altinn2-meldinger" Aktør 2
B2: Parallelle løsninger med støtte for "Altinn2-meldinger" Altinn 2
B2: Parallelle løsninger med støtte for "Altinn2-meldinger" Aktør 1
B2: Parallelle løsninger med støtte for "Altinn2-meldinger" Altinn 2 fasade
Aktør 1 Altinn 3 API
Aktør 1 Altinn 2 fasade
Altinn 3 API Altinn 3 API
Altinn 3 API Altinn 3 API
Altinn 3 API Altinn 2
Altinn 3 API Altinn 3
Altinn 3 API Altinn 3 API
Aktør 2 Altinn 3 API
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 3
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Alt. B: :Soft shift Altinn 2 fasade (copy)
Alt. B: :Soft shift Altinn 3 API (copy)
Alt. B: :Soft shift Altinn 2 Broker File Storage
Alt. B: :Soft shift Altinn 3 Broker File Storage
Alt. B: :Soft shift Actor 1
Alt. B: :Soft shift Actor 2
Altinn 2 Broker File Storage Altinn 3 Broker File Storage
Actor 1 Altinn 2 fasade (copy)
Actor 1 Altinn 3 API (copy)
Altinn 3 API (copy) Altinn 3 API (copy)
Altinn 3 API (copy) Altinn 3 API (copy)
Altinn 3 API (copy) Altinn 3 Broker File Storage
Altinn 3 API (copy) Altinn 3 API (copy)
Actor 2 Altinn 3 API (copy)
Altinn 2 fasade (copy) Altinn 2 fasade (copy)
Altinn 2 fasade (copy) Altinn 2 API (copy) (copy)
Altinn 2 fasade (copy) Altinn 2 fasade (copy)
Altinn 2 fasade (copy) Altinn 2 fasade (copy)
Altinn 2 fasade (copy) Altinn 2 API (copy) (copy)
Altinn 2 fasade (copy) Altinn 2 fasade (copy)
Altinn 2 fasade (copy) Altinn 2 fasade (copy)
Altinn 2 fasade (copy) Altinn 2 API (copy) (copy)
Altinn 2 fasade (copy) Altinn 2 API (copy) (copy)
Altinn 2 fasade (copy) Altinn 2 API (copy) (copy)
Altinn 2 fasade (copy) Altinn 3 Broker File Storage
Altinn 2 fasade (copy) Altinn 2 fasade (copy)
Altinn 2 fasade (copy) Altinn 2 fasade (copy)
Altinn 2 fasade (copy) Altinn 2 API (copy) (copy)