Migreringsstrategier - oppsummert ()
Migreringsstrategier - oppsummert
Alrt. A: Coordinated shift for all users of a servoce
Aktør 1
Aktør 2
Altinn 3 API
Altinn 3 API
Altinn 3 API
Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade
Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade
Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade
Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade
Altinn 2
Altinn 3
B2: Parallelle løsninger med støtte for "Altinn2-meldinger"
Altinn 3
Altinn 2
Aktør 1
Altinn 3 API
Altinn 3 API
Altinn 3 API
Aktør 2
Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade
Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade
Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade
Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade
B1: Parallelle løsninger med synkronisering av data
Altinn 2
Aktør 1
Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade
Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade
Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade
Altinn 3 API
Altinn 3 API
Altinn 3 API
Altinn 3
Aktør 2
C2 Altinn3 fasade mot Altinn2
Aktør 1
Aktør 1
Aktør 2
Altinn 2
Altinn 3
Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade
Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade
Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade
Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade
Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade
Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade
Altinn 3 API
Altinn 3 API
Altinn 3 API
C1: Altinn3 med Altinn2 fasade
Altinn 3
Aktør 1
Altinn 3 API
Altinn 3 API
Altinn 3 API
Aktør 2
Altinn 2 fasade
Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade
Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade
Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade
Altinn 2
C2.2 Som C.2, men viser overgangs-API
Aktør 1
Aktør 1
Aktør 2
Altinn 2
Altinn 3
Altinn3 fasade til Altinn2
Altinn 2 API (copy) (copy)
Altinn 2 fasade (copy)
Altinn 2 fasade (copy)
Altinn 2 fasade (copy)
Altinn 2 API (copy) (copy)
Altinn 2 fasade (copy)
Altinn 3 API
Altinn 2 fasade (copy)
Altinn 2 fasade (copy)
Altinn 2 API (copy) (copy)
Altinn 2 fasade (copy)
Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade
Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade
Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade
Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade
Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade
Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade
Altinn 3 API
Altinn 3 API
Altinn 3 API
Alrt. A: Coordinated shift for all users of a servoce
Start med 1:1 migrering av Altinn2 til sky?
Altinn 2 i sky
Altinn 3
Aktør 1
Aktør 2
Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade
Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade
Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade
Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade
Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade
Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade
Altinn 3 API
Altinn 3 API
Altinn 3 API
Altinn 3
Altinn 2
Aktør 1
Altinn 3 API
Altinn 3 API
Altinn 3 API
Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade
Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade
Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade
Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade
Aktør 2
Aktør 3
Aktrør 4
Som avsender på Altinn3 må jeg uten videre kunne nå mottakere på både Altinn2 og Altinn3
Som avsender på Altinn3 må jeg uten videre kunne nå mottakere på både Altinn2 og Altinn3
Alrt. A: Coordinated shift for all users of a servoce Aktør 1
Alrt. A: Coordinated shift for all users of a servoce Aktør 2
Alrt. A: Coordinated shift for all users of a servoce Altinn 3 API
Alrt. A: Coordinated shift for all users of a servoce Altinn 2 fasade
Alrt. A: Coordinated shift for all users of a servoce Altinn 2
Alrt. A: Coordinated shift for all users of a servoce Altinn 3
Aktør 1 Altinn 3 API
Aktør 1 Altinn 2 fasade
Aktør 2 Altinn 2 fasade
Aktør 2 Altinn 3 API
Altinn 3 API Altinn 3 API
Altinn 3 API Altinn 3 API
Altinn 3 API Altinn 3
Altinn 3 API Altinn 3 API
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
B2: Parallelle løsninger med støtte for "Altinn2-meldinger" Altinn 3
B2: Parallelle løsninger med støtte for "Altinn2-meldinger" Altinn 2
B2: Parallelle løsninger med støtte for "Altinn2-meldinger" Aktør 1
B2: Parallelle løsninger med støtte for "Altinn2-meldinger" Altinn 3 API
B2: Parallelle løsninger med støtte for "Altinn2-meldinger" Altinn 2 fasade
B2: Parallelle løsninger med støtte for "Altinn2-meldinger" Aktør 2
Aktør 1 Altinn 3 API
Aktør 1 Altinn 2 fasade
Altinn 3 API Altinn 3 API
Altinn 3 API Altinn 3 API
Altinn 3 API Altinn 3
Altinn 3 API Altinn 2
Altinn 3 API Altinn 3 API
Aktør 2 Altinn 3 API
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 3
Altinn 2 fasade Altinn 2
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
B1: Parallelle løsninger med synkronisering av data Altinn 2
B1: Parallelle løsninger med synkronisering av data Aktør 1
B1: Parallelle løsninger med synkronisering av data Altinn 2 fasade
B1: Parallelle løsninger med synkronisering av data Altinn 3 API
B1: Parallelle løsninger med synkronisering av data Altinn 3
B1: Parallelle løsninger med synkronisering av data Aktør 2
Altinn 2 Altinn 3
Aktør 1 Altinn 3 API
Aktør 1 Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 3 API Altinn 3 API
Altinn 3 API Altinn 3 API
Altinn 3 API Altinn 3
Altinn 3 API Altinn 3 API
Altinn 3 Altinn 2
Aktør 2 Altinn 3 API
C2 Altinn3 fasade mot Altinn2 Aktør 1
C2 Altinn3 fasade mot Altinn2 Aktør 2
C2 Altinn3 fasade mot Altinn2 Altinn 2
C2 Altinn3 fasade mot Altinn2 Altinn 3
C2 Altinn3 fasade mot Altinn2 Altinn 2 fasade
C2 Altinn3 fasade mot Altinn2 Altinn 3 API
Aktør 1 Altinn 2 fasade
Aktør 1 Aktør 1
Aktør 1 Altinn 3 API
Aktør 2 Altinn 3 API
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 3 API Altinn 3 API
Altinn 3 API Altinn 3 API
Altinn 3 API Altinn 2 fasade
Altinn 3 API Altinn 3
Altinn 3 API Altinn 3 API
C1: Altinn3 med Altinn2 fasade Altinn 3
C1: Altinn3 med Altinn2 fasade Aktør 1
C1: Altinn3 med Altinn2 fasade Altinn 3 API
C1: Altinn3 med Altinn2 fasade Aktør 2
C1: Altinn3 med Altinn2 fasade Altinn 2 fasade
C1: Altinn3 med Altinn2 fasade Altinn 2
Aktør 1 Altinn 2 fasade
Aktør 1 Altinn 3 API
Altinn 3 API Altinn 3 API
Altinn 3 API Altinn 3 API
Altinn 3 API Altinn 3
Altinn 3 API Altinn 3 API
Aktør 2 Altinn 3 API
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 3 API
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
C2.2 Som C.2, men viser overgangs-API Aktør 1
C2.2 Som C.2, men viser overgangs-API Altinn 3 API
C2.2 Som C.2, men viser overgangs-API Aktør 2
C2.2 Som C.2, men viser overgangs-API Altinn 2
C2.2 Som C.2, men viser overgangs-API Altinn 3
C2.2 Som C.2, men viser overgangs-API Altinn3 fasade til Altinn2
C2.2 Som C.2, men viser overgangs-API Altinn 2 fasade
Aktør 1 Altinn 2 fasade
Aktør 1 Aktør 1
Aktør 1 Aktør 1
Aktør 1 Altinn 3 API
Aktør 2 Altinn 3 API
Aktør 2 Altinn 2 fasade (copy)
Altinn3 fasade til Altinn2 Altinn 2 fasade (copy)
Altinn3 fasade til Altinn2 Altinn 2 API (copy) (copy)
Altinn3 fasade til Altinn2 Altinn 2 fasade (copy)
Altinn 2 fasade (copy) Altinn 2 API (copy) (copy)
Altinn 2 fasade (copy) Altinn3 fasade til Altinn2
Altinn 2 fasade (copy) Altinn 2 fasade (copy)
Altinn 2 fasade (copy) Altinn 2 API (copy) (copy)
Altinn 2 fasade (copy) Altinn 3 API
Altinn 2 fasade (copy) Altinn 2 API (copy) (copy)
Altinn 2 fasade (copy) Altinn 2 fasade (copy)
Altinn 2 fasade (copy) Altinn3 fasade til Altinn2
Altinn 2 fasade (copy) Altinn 2 API (copy) (copy)
Altinn 2 fasade (copy) Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade (copy) Altinn 2 API (copy) (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 3 API Altinn 3 API
Altinn 3 API Altinn 3 API
Altinn 3 API Altinn 3
Altinn 3 API Altinn 3 API
Start med 1:1 migrering av Altinn2 til sky? Altinn 2 i sky
Start med 1:1 migrering av Altinn2 til sky? Altinn 3
Start med 1:1 migrering av Altinn2 til sky? Aktør 1
Start med 1:1 migrering av Altinn2 til sky? Aktør 2
Start med 1:1 migrering av Altinn2 til sky? Altinn 2 fasade
Start med 1:1 migrering av Altinn2 til sky? Altinn 3 API
Aktør 1 Altinn 2 fasade
Aktør 1 Altinn 3 API
Aktør 2 Altinn 3 API
Aktør 2 Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 i sky
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 3 API Altinn 3 API
Altinn 3 API Altinn 3 API
Altinn 3 API Altinn 2 i sky
Altinn 3 API Altinn 3
Altinn 3 API Altinn 3 API
Aktør 1 Altinn 2 fasade
Aktør 1 Altinn 3 API
Altinn 3 API Altinn 3 API
Altinn 3 API Altinn 3 API
Altinn 3 API Altinn 3
Altinn 3 API Altinn 2
Altinn 3 API Altinn 3 API
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 3
Altinn 2 fasade Altinn 2
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Aktør 2 Altinn 3 API