Migreringsstrategier - mykt skifte ()
Migreringsstrategier - mykt skifte
B2: Parallelle løsninger med støtte for "Altinn2-meldinger" Altinn 3
B2: Parallelle løsninger med støtte for "Altinn2-meldinger" Altinn 2
B2: Parallelle løsninger med støtte for "Altinn2-meldinger" Aktør 1
B2: Parallelle løsninger med støtte for "Altinn2-meldinger" Altinn 3 API
B2: Parallelle løsninger med støtte for "Altinn2-meldinger" Altinn 2 fasade
B2: Parallelle løsninger med støtte for "Altinn2-meldinger" Aktør 2
Aktør 1 Altinn 3 API
Aktør 1 Altinn 2 fasade
Altinn 3 API Altinn 3 API
Altinn 3 API Altinn 3 API
Altinn 3 API Altinn 3
Altinn 3 API Altinn 2
Altinn 3 API Altinn 3 API
Aktør 2 Altinn 3 API
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 3
Altinn 2 fasade Altinn 2
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
B1: Parallelle løsninger med synkronisering av data Altinn 2
B1: Parallelle løsninger med synkronisering av data Aktør 1
B1: Parallelle løsninger med synkronisering av data Altinn 2 fasade
B1: Parallelle løsninger med synkronisering av data Altinn 3 API
B1: Parallelle løsninger med synkronisering av data Altinn 3
B1: Parallelle løsninger med synkronisering av data Aktør 2
Altinn 2 Altinn 3
Aktør 1 Altinn 3 API
Aktør 1 Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 3 API Altinn 3 API
Altinn 3 API Altinn 3 API
Altinn 3 API Altinn 3
Altinn 3 API Altinn 3 API
Altinn 3 Altinn 2
Aktør 2 Altinn 3 API
C2 Altinn3 fasade mot Altinn2 Aktør 1
C2 Altinn3 fasade mot Altinn2 Aktør 2
C2 Altinn3 fasade mot Altinn2 Altinn 2
C2 Altinn3 fasade mot Altinn2 Altinn 3
C2 Altinn3 fasade mot Altinn2 Altinn 2 fasade
C2 Altinn3 fasade mot Altinn2 Altinn 3 API
Aktør 1 Altinn 2 fasade
Aktør 1 Aktør 1
Aktør 1 Altinn 3 API
Aktør 2 Altinn 3 API
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 3 API Altinn 3 API
Altinn 3 API Altinn 3 API
Altinn 3 API Altinn 2 fasade
Altinn 3 API Altinn 3
Altinn 3 API Altinn 3 API
C1: Altinn3 med Altinn2 fasade Altinn 3
C1: Altinn3 med Altinn2 fasade Aktør 1
C1: Altinn3 med Altinn2 fasade Altinn 3 API
C1: Altinn3 med Altinn2 fasade Aktør 2
C1: Altinn3 med Altinn2 fasade Altinn 2 fasade
C1: Altinn3 med Altinn2 fasade Altinn 2
Aktør 1 Altinn 2 fasade
Aktør 1 Altinn 3 API
Altinn 3 API Altinn 3 API
Altinn 3 API Altinn 3 API
Altinn 3 API Altinn 3
Altinn 3 API Altinn 3 API
Aktør 2 Altinn 3 API
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 3 API
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)
Altinn 2 fasade Altinn 2 fasade
Altinn 2 fasade Altinn 2 API (copy)