Produkter og tjenester (revidert nov) ()
Produkter og tjenester (revidert nov)
difi:namespace
Altinn Portal Starte og drive bedrift
Altinn Portal KHIT
Altinn Portal Altinn Informasjonsportal
Altinn Portal Altinn Innboks
Altinn Portal Ditt Europa
Altinn Portal Altinn Sluttbrukerportal
Altinn Sluttbrukerportal Altinn Innboks
KHIT Altinn Informasjonsportal
Starte og drive bedrift Altinn Informasjonsportal
Ditt Europa Altinn Informasjonsportal
Altinn Tjenester Betaling
Altinn Tjenester Innsyn
Altinn Tjenester Meldingstjeneste
Altinn Tjenester Signering
Altinn Tjenester Innsendingstjeneste
Altinn Tjenester Samhandlingstjenesten
Altinn Tjenester Videresending til DPI
Altinn Tjenester Digital post til virksomheter
Betaling Innsendingstjeneste
Digital post til virksomheter Meldingstjeneste
Signering Innsendingstjeneste
Samhandlingstjenesten Meldingstjeneste
Samhandlingstjenesten Innsendingstjeneste
Videresending til DPI Meldingstjeneste
Altinn Autorisasjon Register
Altinn Autorisasjon Altinn Autentisering
Altinn Autorisasjon Autorisasjon
Altinn Autorisasjon Samtykke
Altinn Autorisasjon Profil
Altinn Autorisasjon Tjenesteierstyrt register
Samtykke Autorisasjon
Samtykke Innsyn
Tjenesteierstyrt register Innsyn
Tjenesteierstyrt register Formidlingstjenesten
Altinn Integrasjon Overføring fra tjenesteeier
Altinn Integrasjon Varsling
Altinn Integrasjon Batch
Altinn Integrasjon Tjenesteeiergrensesnitt
Altinn Integrasjon Splitt av data
Altinn Integrasjon Formidlingstjenesten
Altinn Integrasjon Overføring til tjenesteeier
Batch Tjenesteeiergrensesnitt
Overføring til tjenesteeier Formidlingstjenesten
Overføring fra tjenesteeier Formidlingstjenesten
Altinn API Altinn WebService
Altinn API Altinn REST-api
Altinn App Windows
Altinn App Android
Altinn App iOS
Infrastruktur Testmiljø
Infrastruktur Tjenesteutviklingsplattform
Infrastruktur Kjøretidsmiljø
Meldingsspesifikasjon Tjenesteutviklingsplattform
Lenking Autorisasjon
Autorisasjon Autorisasjon
Register Tjenesteutviklingsplattform
Register Kontakt- og reservasjonsregister - kopi
Register Deltakerlignende selskap
Register Kontaktinformasjon virksomheter
Register Innsendingstjeneste
Tjenesteutviklingsløsning (TUL) Tjenesteutviklingsplattform
Tjenestemotor (Service Engine) Innsendingstjeneste
Tjenestemotor (Service Engine) Meldingstjeneste
Tjenestemotor (Service Engine) Kjøretidsmiljø
Tjenestemotor (Service Engine) Innsyn
Tjenestemotor (Service Engine) Samhandlingstjenesten
Profil Profil
Register Register
Prosess Samhandlingstjenesten
Intermediary (Integrasjon) Tjenesteeiergrensesnitt
Intermediary (Integrasjon) Splitt av data
Intermediary (Integrasjon) Varsling
Arkiv Samhandlingstjenesten
Arkiv Innsendingstjeneste
Arkiv Innsyn
Arkiv Meldingstjeneste
Sluttbrukers arkiv Arkiv
Tjenesteeiers arkiv Arkiv
Autorisasjon Innsyn
Autorisasjon Autorisasjon
Autentisering Altinn Autentisering
ID-porten Id-porten Autentisering
Id-porten Autentisering Altinn Autentisering
Kontakt- og reservasjonsregisteret Oppslagstjenesten
Difi Meldingsinfrastruktur Integrasjonspunktet
Kontakt- og reservasjonsregisteret Register
SERES Meldingsspesifikasjon