Produkter og tjenester ()
Produkter og tjenester
difi:namespace
Altinn Portal Altinn Innboks
Altinn Portal Altinn Informasjonsportal
Altinn Portal Ditt Europa
Altinn Portal Starte og drive bedrift
Altinn Portal KHIT
Altinn Portal Altinn Sluttbrukerportal
KHIT Altinn Informasjonsportal
Starte og drive bedrift Altinn Informasjonsportal
Ditt Europa Altinn Informasjonsportal
Altinn Tjenester Signering
Altinn Tjenester Meldingstjeneste
Altinn Tjenester Samhandlingstjenesten
Altinn Tjenester Innsendingstjeneste
Altinn Tjenester Innsyn
Altinn Tjenester Videresending til DPI
Altinn Tjenester Digital post til virksomheter
Altinn Tjenester Betaling
Digital post til virksomheter Meldingstjeneste
Samhandlingstjenesten Innsendingstjeneste
Samhandlingstjenesten Meldingstjeneste
Videresending til DPI Meldingstjeneste
Altinn Autorisasjon Profil
Altinn Autorisasjon Register
Altinn Autorisasjon Altinn Autentisering
Altinn Autorisasjon Samtykke
Altinn Autorisasjon Autorisasjon
Altinn Autorisasjon Tjenesteierstyrt register
Samtykke Innsyn
Samtykke Autorisasjon
Tjenesteierstyrt register Innsyn
Tjenesteierstyrt register Formidlingstjenesten
Altinn Integrasjon Splitt av data
Altinn Integrasjon Tjenesteeiergrensesnitt
Altinn Integrasjon Formidlingstjenesten
Altinn Integrasjon Batch
Altinn Integrasjon Varsling
Batch Tjenesteeiergrensesnitt
Altinn API Altinn REST-api
Altinn API Altinn WebService
Altinn App Windows
Altinn App iOS
Altinn App Android
Meldingsspesifikasjon Tjenesteutviklingsplattform
Lenking Autorisasjon
Autorisasjon Autorisasjon
Register Kontaktinformasjon virksomheter
Register Deltakerlignende selskap
Register Kontakt- og reservasjonsregister - kopi
Register Tjenesteutviklingsplattform
Register Innsendingstjeneste
Tjenesteutviklingsløsning (TUL) Tjenesteutviklingsplattform
Tjenestemotor (Service Engine) Innsendingstjeneste
Tjenestemotor (Service Engine) Innsyn
Tjenestemotor (Service Engine) Samhandlingstjenesten
Tjenestemotor (Service Engine) Kjøretidsmiljø
Tjenestemotor (Service Engine) Meldingstjeneste
Profil Profil
Register Register
Prosess Samhandlingstjenesten
Intermediary (Integrasjon) Varsling
Intermediary (Integrasjon) Tjenesteeiergrensesnitt
Intermediary (Integrasjon) Splitt av data
Arkiv Innsyn
Arkiv Samhandlingstjenesten
Arkiv Meldingstjeneste
Arkiv Innsendingstjeneste
Sluttbrukers arkiv Arkiv
Tjenesteeiers arkiv Arkiv
Autorisasjon Autorisasjon
Autorisasjon Innsyn
Autentisering Altinn Autentisering
ID-porten Id-porten Autentisering
Id-porten Autentisering Altinn Autentisering
Kontakt- og reservasjonsregisteret Oppslagstjenesten
Difi Meldingsinfrastruktur Integrasjonspunktet
Kontakt- og reservasjonsregisteret Register
SERES Meldingsspesifikasjon