Altinn Formidling konseptvalg for Altinn 3.0 overgangsarkitektur --> avklaringer på kort sikt ()