Innhenting av datagrunnlag for (sentral) dataanalyse ()