Spesifikasjon fra Helse Møre og Romsdal, 9/3-2023 ()