Innsending av søknad om tjeneste fra en person til en kommunal etat ()